Slováci v Šíde 1810 – 2010

16. augusta 2010
Najnovšiu knihu Stanislava Stupavského pod názvom Slováci v Šíde 1810 – 2010 vydala Matica slovenská v Srbsku pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do tohto mesta.

Táto komplexná publikácia prináša vzácny dokumentačný materiál v podobe podrobných údajov o príslušníkoch slovenskej enklávy v Šíde ako aj o ich spolunažívaní s príslušníkmi iných národov na týchto priestoroch. V 14. kapitolách a na 411. stranách autor skúma geografické, historicko-demografické a kultúrne údaje danej lokality, ktoré bohato a výstižne ilustruje starými fotografiami.

Titulná strana knihy Slováci v Šíde

V prvej časti knihy sú údaje o zemepisnej polohe, podnebí, prírodných zdrojoch a o dopravných spojoch. Potom nasledujú state o vzniku osady a o jej obyvateľstve, o vývoji počas dejín až po súčasnosť. Najväčšia časť knihy je venovaná historickým faktom, najstarším písaným dokladom o Šíde, o jeho existencii v rámci vojenskej hranice s osobitným dôrazom na mestské výsady a nechýbajú tuná ani údaje o Šíde v 20. storočí. Zvlášť sú zaujímavé mýty o vzniku názvu mesta Šíd.

Stupavský sa zmieňuje aj o konfesionálnom zložení, kde stručne uvádza aj aktivity cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde. V oblasti kultúrneho života sa o spolkovej činnosti zmieňuje iba v črtách, pokým väčšiu pozornosť venuje tradíciám a zachovávaniu zvykov a obyčají šídskych Slovákov.

V kapitole Vzdelávanie sa možno dozvedieť o špecifickom vzdelávaní v slovenskom a srbskom jazyku, ako aj o učiteľoch Slovákoch, ktorých krátke životopisy tiež doplňujú knihu. Náležitá pozornosť je venovaná aj športu a účasti Slovákov v šídskom športovom živote.

Kniha je významným monografickým dielom užitočným pre odborníkov, rôznych bádateľov, historikov, ale aj zaujímavím čítaním pre širšiu verejnosť.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšlo dvojčíslo 5 - 6 / 2019 Nového života!
V dôsledku ťažkého ochorenia, dnes 4. júla 2019 vo veku 70 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec Pavel Pop.
Podporujúc výtvarné umenie aj súčasných slovenských umelcov, Ústav poskytol priestory na prezentáciu prác mladej umelkyne Emílie Valentíkovej.
V slávnostnej sieni Miestneho spoločenstva v Selenči sa 25. júna 2019 uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 39. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
26. ročník Detského folklórneho festivalu Zlatá brána prebiehal v dňoch 21. až 23. júna 2019 v Kysáči v organizácii Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč.
Ústav pre kultúru vyzýva zberateľov, majiteľov starých fotografií a všetkých záujemcov o slovenskú vojvodinskú kultúru, aby sa zúčastnili ďalšieho kola fotokonkurzu.
V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2019 sa uskutočnil 49. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Počas uplynulého víkendu v Kovačici dozneli Maškove dni, organizované na počesť významného divadelného pracovníka Tomáša Hriešika Maška.
V sobotu 15. júna 2019 sa v Hložanoch uskutončí 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj...
V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľký herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.