Slováci v Šíde 1810 – 2010

16. augusta 2010
Najnovšiu knihu Stanislava Stupavského pod názvom Slováci v Šíde 1810 – 2010 vydala Matica slovenská v Srbsku pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do tohto mesta.

Táto komplexná publikácia prináša vzácny dokumentačný materiál v podobe podrobných údajov o príslušníkoch slovenskej enklávy v Šíde ako aj o ich spolunažívaní s príslušníkmi iných národov na týchto priestoroch. V 14. kapitolách a na 411. stranách autor skúma geografické, historicko-demografické a kultúrne údaje danej lokality, ktoré bohato a výstižne ilustruje starými fotografiami.

Titulná strana knihy Slováci v Šíde

V prvej časti knihy sú údaje o zemepisnej polohe, podnebí, prírodných zdrojoch a o dopravných spojoch. Potom nasledujú state o vzniku osady a o jej obyvateľstve, o vývoji počas dejín až po súčasnosť. Najväčšia časť knihy je venovaná historickým faktom, najstarším písaným dokladom o Šíde, o jeho existencii v rámci vojenskej hranice s osobitným dôrazom na mestské výsady a nechýbajú tuná ani údaje o Šíde v 20. storočí. Zvlášť sú zaujímavé mýty o vzniku názvu mesta Šíd.

Stupavský sa zmieňuje aj o konfesionálnom zložení, kde stručne uvádza aj aktivity cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde. V oblasti kultúrneho života sa o spolkovej činnosti zmieňuje iba v črtách, pokým väčšiu pozornosť venuje tradíciám a zachovávaniu zvykov a obyčají šídskych Slovákov.

V kapitole Vzdelávanie sa možno dozvedieť o špecifickom vzdelávaní v slovenskom a srbskom jazyku, ako aj o učiteľoch Slovákoch, ktorých krátke životopisy tiež doplňujú knihu. Náležitá pozornosť je venovaná aj športu a účasti Slovákov v šídskom športovom živote.

Kniha je významným monografickým dielom užitočným pre odborníkov, rôznych bádateľov, historikov, ale aj zaujímavím čítaním pre širšiu verejnosť.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na podávanie návrhov na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2020.
Dnes v Kysáči začína 16. ročník festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
Slováci v Srbsku si od 27.09. do 1.10. sériou podujatí pripomenuli 100.výročie založenia najstaršej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v zahraničí - Gymnázia Jána Kollára.
V piatok 27. septembra bola v galérii ÚKVS otvorená nekaždodenná výstava šiestich insitných umelcov, predstaviteľov kovačickej školy insitného umenia a popredných srbských insitných umelcov.
V piatok, 27. septembra sa v Centre slovanských kultúr, ktorý pôsobí v rámci Národnej knižnice Srbska v Belehrade, uskutočnila prezentácia časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
V piatok 27. septembra 2019 o 18.00 hod. v galérii ÚKVS (Njegošova 16/II/7, Nový Sad) sa uskutoční vernisáž obrazov pod názvom SLOVENSKO-SRBSKÉ PRIATEĽSTVO.
V sobotu 21. septembra 2019 sa uskutočnil 4. ročník Festivalu ľudového kroja Slovákov v Srbsku v organizácii Kultúrneho centra Kysáč.
24. ročník Petrovských dní divadelných
Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci v piatok 6. septembra 2019 o 20,30h vo veľkej sieni uvádza REPRĺZU novej inscenácie divadelnej hry pod názvom SVÆTY ZA DEDINOU.
V Aradáči sa 07. septembra 2019 uskutoční 12. ročník festivalu zvykov a obyčají V Aradáckom šírom poli.