Pivnica – Kultúrne tradície Slovákov v Báčke

16. augusta 2010
Kniha s titulom Pivnica, zahŕňajúca kultúrne tradície tejto báčskej osady, bola prezentovaná v nedeľu 1. augusta pri príležitosti osláv 220. výročia založenia Pivnice a pôsobenia cirkevného zboru.

Aj keď s podtitulom Kultúrne tradície Slovákov v Báčke, kniha, ktorú vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, na svojih 320. stranách identifikuje najpodstatnejšie faktory, ako aj rôzne ďalšie okolnosti formovania kultúry iba jednej báčskej osady obývanej Slovákmi. S presvedčením, že je kniha svojráznou expozíciou série knižných vydaní o Slovákoch v Báčke, konštatujeme, že publikácia nielen mapuje, ale aj podáva presvedčivý obraz o historických, kultúrnych, etnických a iných tradíciach danej lokality. Knihu podpisuje odborný tím autorov v zložení: Ján Botík, Ladislav Lenovský, Boris Michalík, Ján Záhorec, Michal Chrťan, Peter Chrastina, Martin Boltižiar, Peter Michalovič a Marián Járek na čele s editorom Jaroslavom Čukanom.

Titulná strana knihy

V desiatich kapitolách (Z historickej a kultúrnej pamäti Pivničanov, Kultúrne tradície, prostredie a vedomie príslušnosti, Remeslá a remeselníctvo, Spolková činnosť, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pivnici, Evanjelická metodická cirkev v Pivnici, Medzilokálne kontakty a iné faktory formovania kultúry, Odchody Pivničanov do Sriemu, zámoria a na Slovensko, Historická a kultúrna geografia a Ľudové piesne z Pivnice) kniha čiteľa oboznamuje so slovenskou kultúrou mimo materského národa a zároveň ju definuje ako súčasť kultúrneho dedičstva etnického spoločenstva Slovákov. Tiež podáva historickú a geografickú analýzu a kompletizuje kultúrnu mozaiku slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Srbsku. Autori nezabúdajú ani na medzilokálne kontakty obyvateľov Pivnice s dôrazom na slovenské minoritné spoločenstvá vo Vojvodine a v chorvátskej Slavónii.

Kniha, ako to aj samotný editor v uvodnom príspevku nasvedčuje, nie je klasickou národopisnou monografiou. Ona nezahŕňa všetky oblasti tradičnej kultúry ako osobitné javy, ale tie sa objavujú v rôznych súvislostiach spolu s ich tvorcami a nositeľmi. Posledná kapitola zachytáva výskum piesňového repertoára a muzikologickú analýzu tradičných hudobných prejavov. K týmto štúdiam je pridaný aj Spevník ľudových piesní, ako ukážka súčasného piesňového materiálu z Pivnice.

Kniha ako taká môže byť nosným metodologickým východiskom k rôznym témam danej lokality, ako aj významným dokumentom o formovaní kultúry, o jej vývoji a modifikáciach od obdobia osídľovania Pivnice až po súčasnosť.

Knihu si možno zadovážiť v Slovenskom vydavateľskom centre, alebo na farskom úrade v Pivnici a jej cena je 500 dinárov.

Katarína Mosnáková
Pozri aj: 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšlo dvojčíslo 5 - 6 / 2019 Nového života!
V dôsledku ťažkého ochorenia, dnes 4. júla 2019 vo veku 70 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec Pavel Pop.
Podporujúc výtvarné umenie aj súčasných slovenských umelcov, Ústav poskytol priestory na prezentáciu prác mladej umelkyne Emílie Valentíkovej.
V slávnostnej sieni Miestneho spoločenstva v Selenči sa 25. júna 2019 uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 39. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
26. ročník Detského folklórneho festivalu Zlatá brána prebiehal v dňoch 21. až 23. júna 2019 v Kysáči v organizácii Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč.
Ústav pre kultúru vyzýva zberateľov, majiteľov starých fotografií a všetkých záujemcov o slovenskú vojvodinskú kultúru, aby sa zúčastnili ďalšieho kola fotokonkurzu.
V areáli hložianskeho amfiteátra 15. júna 2019 sa uskutočnil 49. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Počas uplynulého víkendu v Kovačici dozneli Maškove dni, organizované na počesť významného divadelného pracovníka Tomáša Hriešika Maška.
V sobotu 15. júna 2019 sa v Hložanoch uskutončí 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj...
V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľký herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.