Slováci v Šíde oslávili dve okrúhle jubileá

15. augusta 2010
V nedeľu 15. augusta 2010 v Šíde oslávili sté výročie posvätenia evanjelického kostola a dvojsté výročie príchodu Slovákov do tohto mesta.

Prvé písané údaje o sťahovaní Slovákov do Šídu datujú z roku 1810 a preto sa rok 2010 pre šídskych Slovákov nesie v znamení zaznamenávania tohto okrúhleho významného jubilea.

Momentka z kultúrneho programu v Šíde

Foto: Vlastislav Valentík

Toto jubileum podnietilo členov Kultúrno-umeleckého spolku Jednota, aby sa podujali rekonštrukcie Slovenského národného domu a vytvorili tým lepšie podmienky pre činnosť tohto spolku. Zároveň, výročie bolo podnetom, aby Stanislav Stupavský publikoval monografickú prácu pod názvom Slováci v Šíde 1810 – 2010. Nejeden program sa v tomto roku tiež niesol v znamení tohto okrúhleho jubilea a jeho oslava vyvrcholila práve v nedeľu 15. augusta 2010, kedy za prítomnosti početných hostí boli uskutočnené slávnostné služby Božie v Evanjelickom kostole, ako aj kultúrno umelecký program v Slovenskom národnom dome.

Momentka z kultúrneho programu v Šíde

Foto: Vlastislav Valentík

Slávnostné služby Božie sa konali z priležitosti 100-ročnice posvätenia kostola v Šíde za prítomnosti vysokých predstaviteľov slovenskej evanjelickej a nemeckej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Služby viedla evanjleická farárka v Šíde Olinka Kolárová a v rámci nich zaspieval aj cirkevný spevokol pod vedením Nataši Kolárovej. V rámci služieb odznelo mnoho blahoprianí, aby Slováci v Šíde zotrvali a udržali si aj do budúcna všetky špecifiká a osobitosti, ktorými obohacujú prostredie v ktorom žijú.

Stanislav Stupavský, autor knihy Slováci v Šíde

Foto: Vlastislav Valentík

V podobnom duchu sa niesol aj kultúrno-umelecký program, ktorý mal za cieľ predstaviť prítomným monografickú prácu Stanislava Stupavského Slováci v Šíde 1810 – 2010. V krátkej video prezentácii ilustrovanej starými fotografiami, si prítomní mohli vypočuť zaujímavé údaje z minulosti šídskych Slovákov. Vydavateľom monografie je Matica slovenská v Srbsku, za ktorú sa na podujatí prihovorila jej predsedníčka Katarína Melegová Melichová.

Vystúpenie šídskeho orchestra

Foto: Žeľko Čapeľa

K jubileu prítomným zagratulovali aj podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny Anna Tomanová-Makanová. V programe sa domáci predstavili s temperamentným tancom a hudbou, ktorá nasvedčila, že aj keď nie početná ale predsa veľmi kompaktná, organizovaná a uvedomelá slovenská komunita v Šíde si dáva záležať na pestovaní a odovzdávaní slovenských kultúrnych obsahov.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.