9. augusta 2010
Uplynulý víkend sa niesol v znamení sviatku vojvodinských Slovákov – Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.

Otvárací program 49. Slovenských národných slávností, ktorý prebiehal v piatok 06. augusta v sieni Slovenského vojvodinského divadla pod názvom Báseň plátenná, bol venovaný tohtoročným jubilantom, osobnostiam, inštitúciam a prostrediam s dôrazom na dielo Miry Brtkovej, ktorá vlastným bytím, tvorbou, životom a osudom odzrkadľuje vitalitu slovenského menšinového života vo Vojvodine. Autori Annamária Boldocká Grbić a Ján Čáni hudobno – poetickým pásmom (a za pomoci umeleckého prejavu Aleny Peškovej, Andrey Vozárovej, Andrea Vereského, Slovenky Benkovej Martinkovej, Margaréty Benkovej, Kataríny Mosnákovej, Ivana Slávika, Orchestru Rosička a Dievčenskej speváckej skupiny SKUS-u P. J. Šafárika) vzdali hold predkom vojvodinských Slovákov – šľachtiteľom konopí a plátna. A tak všetci spoločne, slovami Milana Rúfusa, ušúľali báseň plátennú a zhotovili novodobú výšivku ako symbol našej súčastnej živej kultúry.

Slovenka Bensková Martinková a Margaréta Banková na otváracom programe SNS 2010

Foto: Vladimíra Dorčová

No návštevníci tohtoročných slávností mali možnosť pozrieť si aj segmenty kultúry Slovákov z iných krajín. Tak už po otváracom programe v hale ZŠ Jána Čajaka nasledoval koncert Folklórneho súboru Sálašan z rumunského Nadlaku, ktorého členovia v prudkom víre tanca, spevu a hudby, trefne zabaleného do spomienok staršieho manželského pára hovoriaceho bihorským nárečím tamojších Slovákov, darovali divákom nevšedný umelecký zážitok.

Tento deň zveličilo aj slávnostné otvorenie až štyroch výstav. Dve vernisáže boli v Dome MSS Ľudovíta Mišíka: Vernisáž 6. medzinárodnej filatelistickej výstavy na počesť 20. výročia obnovenia práce MSS a 35. výročia Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci a vernisáž výstavy Americký bankár zo Šariša. V knižnici Štefana Homolu otvorili výstavu exlibrisov Viktora Chrenka Oči duše a neskôr v ZŠ Jána Čajaka bola vernisáž výstavy Združenia petrovských umelcov Petrovské pohľady II.

Názvom Bohatstvo našich osád sa pýšil tohtoročný jarmok umenia, ktorý sa v sobotu konal na ulici Maršala Tita. Okrem hŕstky remeselníkov, vincúrov a majstrov dolnozemských špecialít jarmočnú náladu vytváral aj kultúrno-umelecký program na javisku, na ktorom vo večerných hodinách, najmä tých mladých, prilákal koncert rockovej hudby.

Záber z výstavy o slovenských drotároch Slovenského národného múzea – Múzeá v Martine Svetom, moje, svetom...

Záber z výstavy o slovenských drotároch Slovenského národného múzea – Múzeá v Martine Svetom, moje, svetom...

Foto: ÚKVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z bohatej a rozmanitej ponuky sobotňajšieho programu SNS spomenieme  vernisáž výstavy o slovenských drotároch Slovenského národného múzea – Múzeá v Martine  pod názvom Svetom, moje, svetom... Na drotárstvo ako úžitkovú ale i umeleckú tvorbu, na využitie drôtu v interiérovej a extertérovej plastike, v šperku, bižutérii, dizajne, ako i na možnosti jeho kombinácie s najrozmanitejšimi materiálmi, poukázali niekoľkí mladší výtvarníci, ale i neprofesionálni umelci zo Slovenska.

Nemožno nespomenúť ani tradičné Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré v sieni Obce Báčsky Petrovec uvítalo početných učiteľov, profesorov a predstaviteľov slovenských škôl vo Vojvodine, ale i vzácnych hostí zo Slovenska, z Rumunska, Maďarska a Chorvátska. Podujatie sa začalo slávnostným programom, ktorý bol venovaný výnimočným osvetovým pracovníkom, jubilantom a záslužilým učiteľom. V rámci tejto časti stretnutia J.E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík v mene MŠ SR, Dr. Márii Myjavcovej udelil medailu Sv. Gorazda. Druhá časť bola venovaná problematike slovenského menšinového školstva s ústrednou témou Slovenské učebnice v menšinovom školstve. Zaslúžilým učiteľom boli udelené i osobitné uznania za prínos k zveľadeniu osvetovej činnosti a celé podujatie bolo spestrené priležitostným kultúrnym programom.

Momentka z galakoncertu Z hrsti úprimnosti, 2010

Foto: Zlatko Ruman

Vo večerných hodinách k uctyhodným jubileám Matice slovenskej v Srbsku a SKUS-u P. J. Šafárika z Nového Sadu plody svojej činnosti z hrsti úprimnosti darovali početné folklórne súbory, ako aj interpreti slovenských ľudových piesní. Na ihriskách ZŠ Jána Čajaka v nedeľu 08. augusta odznel ešte jeden koncert, tentokrát venovaný detským folklórnym súborom a pomenovaný V medovníkovom domčeku. Réžiu oboh koncertov podpisujú Tatiana Kriváková Amidžićová a Ján Slávik.

Momentka z detského koncertu V medovníkovom domčeku, 2010

Foto: Ondrej Miháľ

Bodkou za týmto obsiahlým a obsnažným programom 49. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci bolo divadelné predstavenie ART Centra Chlieb a hry zo Starej Pazovy pod názvom Obrazy môjho sveta, ktoré asociatívnym a neverbálnym umením a v súlade s kontextom otváracieho programu nastolilo, že je výšivka do vienka generáciam novej doby pripravená.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.