Vzájomnosti čabiansko-trenčianske - Mladých spája aj móda

18. marca 2010
Békešská Čaba a Trenčín úzko spolupracujú v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života a v rámci tej spolupráce sa navzájom inšpirujú aj študenti a profesori dvoch stredných umeleckých škôl.

V Békešskej Čabe sa predstavili na spoločnej výstave nazvanej Spoločné nite.
- Myslím si, že kontakty medzi našimi krajinami, ktoré sú podložené základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, si našli svoje praktické uplatnenie v prehlbovaní vzájomných partnerských kontaktov, ale aj pri preukazovaní schopností a tvorivosti mladej generácie..., - uviedol vo svojom otváracom prejave generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefan Daňo, ktorého, ako aj riaditeľov oboch partnerských škôl Máriu Vilkovskú a Csabu Tálasa, privítala v Jankayho galérii jej riaditeľka Mária Szegediová Kozáková. 

- Výstava predstavuje exponáty nielen z oblasti módneho návrhárstva, ale aj reklamnej grafiky a fotografie, ktorých témou je moderný pohľad na tradičnú ľudovú kultúru. Dokazujú, že jej prvky je možné stále uplatňovať nielen v odeve, úžitkovom výtvarníctve, ale aj v reklame, v dizajne... Niečo také, na prvý pohľad nemenné, akým je tradičný odev či tradičné doplnky, možno vnímať s nadhľadom, bez pátosu, moderne, dokonca s ambíciou posunúť tvorbu na vyššiu úroveň praktického použitia..., - dodal generálny konzul a vyzdvihol zásluhy bývalej národnostnej referentky mestskej samosprávy Heleny Somogyiovej na nadviazaní a koordinovaní partnerských vzťahov oboch miest.

- Nadviazania kontaktov medzi oboma mestami siahajú do roku 1992, keď vedenie Trenčína vyhľadalo osem miest z ôsmich krajín so zámerom vytvoriť partnerské styky, - informovala nás na vernisáži pani Somogyiová. - Odvtedy táto spolupráca úspešne prebieha predovšetkým v oblasti kultúry, ale aj školstva. Mohla by som spomenúť napríklad výtvarných umelcov, ktorí sa navzájom navštevujú v rámci plenérov, pohostinské vystúpenia rôznych speváckych zborov a dychoviek na festivale Zenit, alebo vystúpenie trenčianskeho divadelného súboru s literárno-hudobným pásmom na Radničných večeroch. Štyri roky u nás pôsobila hosťujúca učiteľka materskej školy z Trenčína Eleonóra Kelemenová, ktorá vo svojej činnosti pokračovala neskôr aj v Sarvaši. Naši priatelia nám boli na pomoc aj pri umiestnení a odhalení pamätnej tabule biskupa Gustáva Seberíniho v jeho rodisku, v Adamovských Kochanovciach. Ďalšou zaujímavosťou je, že čabiansky rodák, konštruktér lietadiel Ondrej Kvas, v roku 1914 pristál so svojím lietadlom, alebo ako ho on nazval „trepačkou“, na trenčianskom letisku. Pri príležitosti stého výročia tejto udalosti v Trenčíne usporiadali veľkolepú slávnosť s účasťou najvyššieho armádneho velenia. Samozrejme, boli sme tam prítomní aj my, dolnozemskí Slováci a potešilo nás, že vyzdvihli slovenský pôvod Ondreja Kvasa, - podelila sa s nami o perličky z dvojstrannej spolupráce Helena Somogyiová.

luno.hu

Pred spoločnou výstavou v priestoroch Jankayho galérie, ktorá po týždni putovala do Domu slovenskej kultúry (DSK) v Békešskej Čabe, sa konala aj ďalšia spoločná aktivita mládeže. Bola to módna prehliadka v aule nákupného strediska Csaba Center, kde študentky oboch škôl predviedli modely svojich spolužiačok. Na vydarenom podujatí, kde mladé dievčatá pochopiteľne vzbudili záujem každého návštevníka strediska, študentky čabianskej školy predstavili predovšetkým milé humorné kreácie, kým modely Trenčianok charakterizovala skôr vznešenosť a elegancia.

Mali sme možnosť osloviť aj niektoré z protagonistiek dvojstranného projektu z Trenčína. Monika Ostrihoňová študuje módne návrhárstvo. Odmalička rada kreslí, uprednostňuje čierno-biele kombinácie, klobúky a džínsy. Nezvyčajný je odbor Terézie Haringovej, ktorá sa venuje scénickým kostýmom, má rada historické dobové odevy, jej obľúbeným slohom je rokoko. Romana Karlubíková, ktorá bude tiež módnou návrhárkou, už v detstve sledovala, ako sa obliekajú ľudia. Je zástankyňou jednoduchšieho štýlu a nemá rada extravaganciu, ani krikľavosť.

- Naša spolupráca trvá už viac ako desaťročie a má rôzne formy a podoby, - zhrnula spoločné projekty riaditeľka Strednej umeleckej školy v Trenčíne Mária Vilkovská. - Sú to výmenné pobyty študentov, učiteľov, boli sme spolu na krajinárskom kurze, pracovali sme dva roky na projekte Dotyky s ľudovou kultúrou. Urobili sme praktickú prácu, ktorú sme prezentovali v krajinách V4... Myslím si, že táto spolupráca nás obojstranne veľmi obohacuje. Naše kultúry sú výrazne odlišné, a tak môžeme vzájomne čerpať iné prvky, ktoré nám doteraz neboli blízke. Videli sme to napríklad aj na plenéri, na maliarskom kurze, ktorý bol v septembri u nás na Patrovci pri Trenčíne... Keď naši žiaci videli, ako čabianski študenti odvážne pracujú s farbami, aj oni sa osmelili, pretože to naše videnie je pomerne jednofarebné, čisté... V dielach žiakov z Maďarska zase badať explóziu farieb, oni sa neboja použiť divokejšie kombinácie. Pod ich vplyvom sa aj naši pustili do použitia odvážnejších farieb a výsledok bol úžasný, - dodala pani riaditeľka z Trenčína.

luno.hu

O úspešnosti spolupráce sa v podobnom duchu zmienil aj čabiansky maliar, profesor strednej umeleckej školy, ktorá sa pred niekoľkými rokmi začlenila do inštitúcie Gymnázia, strednej odbornej školy a žiackeho domova Alberta Szent-Györgyiho, Attila Novák. 

- Vplyv našich slovenských priateľov na život a činnosť našich žiakov vidím predovšetkým v oblasti práce ako takej. Charakterizuje ich vysoká pracovná morálka, k úlohám pristupujú s nesmiernou pokorou. Pritom keď práve aktívne netvoria, sú takisto veselí, príjemní mladí ľudia, avšak keď ide o prácu, sú veľmi disciplinovaní a svojím správaním zapôsobili aj na čabiansku mládež. Musím zdôrazniť, že aj medzi profesormi dvoch škôl sa v rámci viacročnej spolupráce vytvorili nielen kolegiálne vzťahy, ale aj skutočné priateľstvá. Kolegovia z Trenčína nám veľmi veľa odborne pomohli aj pri reorganizovaní nášho systému, ich skúsenosti a metodiku sme využili napr. pri zavedení odboru odevného výtvarníctva, - konštatoval pán Novák, ktorý je po obidvoch rodičoch slovenského pôvodu a ako povedal, počas spoločných pobytov si oveľa intenzívnejšie uvedomuje svoje čabianske slovenské korene a zdokonaľuje sa v jazyku svojich predkov, ktorý sa učil prvé štyri roky v základnej škole.

Výstava výtvarných diel slovenských a maďarských študentov bude v DSK prístupná do konca marca.

luno.hu
(csl)

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.