Literárne kvarteto prinieslo slovo

4. marca 2010
Kvarteto v zložení Gustáv Murín, Viliam Jablonický, Juraj Šebesta a František Palonder zo Slovenskej republiky vo štvrtok 04. marca navštívilo ÚKVS.

PEN centrum, marec 2010

Foto: ÚKVS

Títo štyria duchaplní Petržalčania vystúpili v rámci literárneho večierka pod názvom Nesieme Vám slovo, kde čítali svoju prózu, spomínali si príbehy, ktoré inšpirovali ich tvorbu, rozprávali o Paľovi Bohušovi, „cynematike“, striptizetách v Los Angeles... Prekvapenie zo strany Ústavu bol prednes Milušky Anušiakovej-Majerovej a Miroslava Babiaka literárnej miniatúry pod názvom Bľabot amerického dramatika, režiséra a herca Sama Sheparda, ktorú do slovenčiny preložil J.Šebesta. Tento prekladateľ, teatrológ a spisovateľ predstavil aj svoj najnovší román Keď sa pes smeje (2008), určený pre dospelých a dospievajúcich, ako znie slogan. Odmenený viacerými cenami tento román nadväzuje na okruh slovenskej literatúry, v ktorom sú romány Jediná a Brat mlčanlivého Vlka Kláry Jarunkovej. Cez prizmu pätnásťročného chlapca zaoberá sa rôznymi témami, odhaľuje osudy až troch generácií a pokúša sa rozumieť, čo sú nostalgia za Československom alebo nevyhnutnosť smrti. Originálny prednes svojej prózy mal G. Murín svojským tzv. storytelling spôsobom: príbeh, ktorý ho podnietil napísať poviedku Najkrajšie prsia západu autor prerozprával a na záver prečítal iba posledných niekoľko viet. Prinesené slovo bolo vítané.

Vl. Lenhart

Záber z literárneho večierka Nesieme vám slovo

Foto: ÚKVS

Okrem vlastných diel hostia večierka odprezentovali Slovenské PEN centrum, ktoré zoskupuje poetov, eseistov a novelistov zo Slovenska a ktorého prezidentom je Gustáv Murín a tajomníkom Viliam Jablonický. Okrem literárneho slova, Ústavu priniesli aj pozoruhodný počet kníh najrozličnejšieho obsahu, ktorý nielenže zveľadí príručnu knižnicu ÚKVS, ale všetkým záujemcom z radov vojvodinských Slovákov umožní spoznávať súčasné literárne tendencie Slovenskej republiky.

O autoroch

MURÍN Gustáv

- biológ a spisovateľ. Vydal 24 kníh (z toho 6 v češtine, 1 vo francúzštine, 1 v hindí a 1 v chorvátčine): román, novelu, 2 zbierky poviedok, zbierku sci-fi poviedok, 7 zbierok esejí, zbierka článkov o kultúre a médiách, vedecko-popularizačnú štúdiu o biológii, 2 popularizačné štúdie (o manželstve, o dlhovekosti), retrospektíva organizovaného zločinu v hlavnom meste a na Slovensku, 2 popularizačné encyklopédie a 3 zbierky cestovných príbehov. Kniha „Mafia na Slovensku“ vyšla v prvom náklade 20000 výtlačkov. Vydal román na pokračovanie v novinách (Pravda, 2007) a dva na Internete (2005, 2008). Takmer 200 jednotlivých textov bolo preložených do 36-tich jazykov. Takmer 2000 článkov vydal vo viac ako 50-tich periodikách na Slovensku aj v zahraničí. Literárne prezentácie absolvoval v 20-tich krajinách Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Texty na nete: http://gustavmurin.blog.sme.sk, http://gustavmurin.webgarden.cz,

http://muringustav.blogspot.com, http://tulacky.blogspot.com,

http://muringustav-multilingua.blogspot.com, http://tulacky.net

Viac info v celosvetových aj domácich encyklopédiách a na internetových stránkach: artistswithoutfrontiers.com, litcentrum.sk, diversity.org.mk, LaLupe.com, amazon.fr a iné.

PEN centrum, marec 2010

Foto: ÚKVS

JABLONICKÝ Viliam

- redaktor, publicista, kritik, historik kultúry a umenia, vydavateľ (Domov a svet). Obhajoval práce Film a televízia na Západe, DPV 1979 a Estetická a spoločenská funkcia filmovej kritiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985) pri štúdiu estetiky, vedy a dejín umenia a kultúry. Redigoval literárne a kultúrne rubriky denníkov a časopisov Hlas ľudu (1973-79), Revue svetovej literatúry 1979, Film a divadlo /1979-91/, Slovenský denník 1991, Most (štvrťročník pre slovenskú kultúru založený v Clevelande 1954) 1997-2000, Verejná správa (2002-4). Publikoval vo všetkých žánroch, vrátane reportáže, eseje a poézie. Spolupracuje s viacerými médiami doma a v zahraničí. Bol a je členom viacerých kultúrnych, vedeckých, historických a spisovateľských spoločností, od roku 2009 tajomník Slovenského PEN centra. Zúčastnil sa viacerých porôt medzinárodných európskych a domácich filmových a televíznych festivalov. Samostatne knižne vydal Filmár Viktor Kubal (1993), spoluautorsky sa podieľal na troch desiatkach ďalších titulov zameraných na históriu filmu a umenia ako K problematike televíznej kritiky (1985), Slovenský hraný film 1970-1990, Dejiny slovenskej kinematografie, Encyklopédia filmu, Dokument po prze-lomie: Film dokumentalny lat 90. w Europie środkowo-wschodniej – Zooming in on History´s Turning Points: Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe (Krakov 1999) a ďalších kultúrno-historických knihách o významných témach (slovensko-rakúske a slovensko-maďarské vzťahy) a osobnostiach ako Ľudovít Štúr, kardinál Ján Chryzostom Korec, Peter Mihálik, Martin Rázus, Andrej Žarnov, Ladislav Hanus, T.G. Masaryk, Vincent Šabík, Jozef Čongva (2009). Podnecoval a dotváral písanie rodinných (otca Františka a starého otca Jána) a iných memoárov ako Bela Pollu, Williama Schmidta - toho vydal po slovensky a francúzsky. Spoluatorsky sa podieľal na dokumentárnych filmoch Papierové hlavy (režisér Dušan Hanák, 1995), Ľudia z Hauerlandu a Prežili sme gulag (2008).

PEN centrum s riaditeľkou ÚKVS, marec 2010

Foto: ÚKVS

ŠEBESTA Juraj

teatrológ a spisovateľ. Publikuje poviedky a články v rôznych časopisoch, novinách a zborníkoch. Získal cenu poroty súťaže Poviedka 1996 za prózu Čakanie na zázrak. Slovenský rozhlas uviedol jeho hru Kuleha. Knižne debutoval roku 2005 zbierkou poviedok Triezvenie. Viaceré poviedky vyšli časopisecky a v antológiach v srbčine, lužickej srbčine, chorvátčine, maďarčine, bulharčine a ruštine. Zbierka bola publikovaná v srbskom vydavateľstve Agora v roku 2008 v preklade Zdenky Valent-Belić. Šebestov román pre dospievajúcich aj dospelých Keď sa pes smeje (2008) získal viaceré ocenenia: Cena Stana Radiča – Objav roka, Medzinárodný festival humoru a satiry, Kremnické gagy 2009, Najlepšia kniha pre deti a mládež, zima 2008, Bibiana a Slovenská sekcia IBBY, finalista prestížnej súťaže Anasoft litera za rok 2008 a ďalšie. Prekladá tiež divadelné hry z angličtiny. Zostavil výbery z tvorby amerických dramatikov Sama ShepardaDavida Mameta, ako aj sériu slovenských hier preložených do angličtiny Contemporary Slovak Drama 1 - 5, ktoré vydal Divadelný ústav v Bratislave. Je členom Slovenského centra PEN a Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT.

Od roku 2005 je riaditeľom Mestskej knižnice v Bratislave.

 

PALONDER František

režisér, scenárista a dramaturg. Po skončení SVŠ pracoval v STV ako asistent kamery /1973 – 1976/. Absolvoval filmový inštitút VGIK v Moskve v odbore Réžia hraného a televízneho filmu /1976 – 1981/. Od roku 1980 – 1992 pracuje ako interný režisér v STV. Od roku 1992 je slobodný umelec a pokračuje v spolupráci s STV ako režisér a scenárista. Od roku 2008 je dramaturgom v oddelení Hudba a zábava v STV. Od septembra 2009 je iterným režisérom STV. Nakrútil okolo 500 titulov pre STV, z toho veľkú časť pripravil aj scenáristicky a niekoľko aj ako kameraman. Má široký záber tvorby od hraných projektov cez dokumentárnu tvorbu po hudobné a zábavné programy ale aj šport, vzdelávanie a detské programy.

Hrané projekty: Pretvaruj sa, že ma máš rád / Maď.-ZSSR – 1979, 35 mm/, /v hl.úl.: Koncz Gábor, Szírtes Ági/, Deň bez Anjela /1980, inscenácia STV/, /v hl. úl.: I. Rapajčová, P. Mikulík/, Osudy / 1985/, inscenovaná poézia, Večný pútnik /1997/, polohraný hudobný dokument o Schubertovi /v hl. úlohe R. Féder/, Najvyšší trest /1997, inscenácia STV/, / v hl. úl.: M. Vášáryová, J. Hubinská, R. Stanke/, Môj otec Gulag / SR – RF 2008/, polohraný koprodukčný dokument.

Dôležité dokumentárne filmy: Leonardo /1984 – 1986/ STV, Yachting – plavba okolo Európy, vzdelávací seriál / 9. dielov/;Tichá škola /1986/ STV o hluchonemých; Úsmev /1989/ STV, Ekológia a politika; Žiaľ nad Hronom /1990/ STV, Ekológia a ľudia; Miestopis cechov a manufaktúr /1990-2002/ STV BB, Seriál o starých remeslách / 40. dielov/; Živá, mŕtva voda / 2001/ STV BB, O premenách B. Štiavnice; 60 rokov po /2005/ STV Moskovské stretnutie fašistu a červenoarmejca po 60 rokoch; Kapitán všetkých morí / 2006/ STV, O J.Varšányim, prvom slovenskom jachtárovi, ktorý oboplával zemeguľu; Môj otec Gulag / 2008/ Trigon,STV, CNF- Moskva, O človeku, ktorý sa narodil v Gulagu a nepozná si otca;

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.
Premiéra Pazovského kalendára na rok 2021 sa uskutočnila, ako sa to už stalo tradíciou, 13. decembra, teda na Luciu.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 12. novembra otvorené netradičná výstava insitného umenia.
V Starej Pazove bola 2. novembra otvorená výstava prác výtvarných umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.
Vo štvrtok 29. októbra 2020 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa konala XVI. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine.
V Ústave pre kultúru vojv. Slovákov sa v pondelok 02. novembra 2020 uskutočnila prezentácia novej knižnej publikácie Pavel Chrťan – Master Chef Carving.
Tradičný edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil 23. 10. 2020 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.