Divadelné hody v Starej Pazove

10. júna 2019
V dňoch 7. až 9.júna v Starej Pazove sa stretli malí-veľký herci na 26. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ.

Prvý deň prehliadky

Brány 26. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v piatok na obed otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. So želaním, aby sa divadelníkom z dvanástich súborov dobre hralo v divadelnej krajine Lakatošová poznamenala, že prehliadka ma dlhú tradíciu a bude trvať, kým divadelníci budú chcieť hrať a vždy ich v tom budú podporovať dospelí a príslušné inštitúcie.

Momentka z otváracieho ceremoniálu

Potulky divadelnou krajinou na prehliadke detskej divadelnej tvorby sa začali zaujímavým otváracím ceremoniálom, ktorý pripravil Alexander Bako a predviedli mladé divadelníčky Jana Rumanová, Valentína Hudecová a Jana Pokorácka. Aby sa divadelné hody mohli začať v otváracom ceremoniáli účinkovali aj Zdenko Uheli, predseda Organizačno správnej rady prehliadky ako kúzelník, ktorý princeznej priniesol kyticu kvetov. Tiež aj Goran Jović, predseda ZO Stará Pazova, ako čarodejník, ktorý priniesol klobúk a poznamenal, že táto prehliadka bude rásť aj naďalej ďakujúc divadelným súborom, s ktorými pracujú divadelní zanietenci, ktorí sa každý rok na javisko vracajú. A do tretice otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila aj Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM ako dobrá víla, ktorá priniesla korunu.

Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM

Po otváracom ceremoniáli, prví sa divákom, detskej a odbornej porote predstavili Boľovčania s predstavením Pozvanie v réžii Jany Tomanovej. Na detskú porotu v zložení Jelena Ardalová, Marína Šagová a Andrea Hadríková najviac zapôsobili Juliana Micháľová a Martin Zloch. Potom vystúpili Pivničania s predstavením Nechceme rezance v réžii Jarmily Čobrdovej a Vesny Kámaňovej. Detská porota za najlepšiu herečku vyhlásila Máju Tótovú a za najlepšieho herca Dominika Žilaja.

Erdevíčania

Tretí súbor, ktorý vystúpil na prehliadke prvého dňa bol z Erdevíka a predviedol inscenáciu Mušky z gumipušky v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov  podľa režijnej koncepcie Daniely Legíňovej Sabovej. Detská porota za najlepších v tomto súbore vyhlásila Tijanu Mockovú a Benjamína Tordaja. Štvrté súťažné predstavenie Ekologická rozprávka, v réžii Tijany Farkašovej predviedli divadelníci z Bingule. Za najlepších hercov detská porota vyhlásila Andjelu Farkašovú a Damira Suchániho. Prvý prehliadkový deň zakončili Staropazovčania predstavením Muva, v réžii Savu Djurdjevića. Bolo to predstavenie v srbčine a mimo konkurencie.

Binguľčania

 

Druhý deň prehliadky

Tohtoročnej 26. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby sa, tak ako aj vlani, zúčastnilo desať predstavení v súťažnej časti. Teší fakt, že sa na prehliadku vrátili súbory z prostredí, ktoré sa niekoľko rokov nezúčastnili, ako sú súbory z Boľoviec, Erdevíka a Bingule. Tiež badáme mladých ľudí, ktorí donedávna na tejto prehliadke hrali a dnes sa pustili do réžie.

Druhý prehliadkový deň začali Staropazovčania súťažným predstavením Hotel Platan, v réžii Ivana Ječmena a Ljiljany Popovej. Podľa ocenenia detskej poroty najlepšia herečka bola Lýdia Turčanová a najlepší herec Martin Fábry. Druhé sobotňajšie predstavenie Hurá do školy, v réžii Adely Obšustovej predviedli žiaci základnej školy Bratstva a jednoty z Bieleho Blata. Na detskú porotu najviac zapôsobili Nadica Bibeľová a Miroslav Vrška.

Divadelníci z Bieleho Blata

Deti zo základnej školy Jána Kollára zo Selenče vystúpili s Rozprávkou o domčeku na polianke, v réžii Anny Kolekovej a Terézie Žiakovej. Najlepšími hercami z tohto súboru sa stali Andrej Tomšík a Dajana Gašparovská. Štvrté predstavenie druhého dňa predviedli Laliťania. Vystúpili s Rozprávkou z parku v réžii Jany Burčiarovej a Juraja Turčana. Z tohto predstavenia detská porota za najlepších hercov vyhlásila Igora Šimeka a Tijanu Jurićovú.

Zo sprievodných podujatí v predsieni divadelnej sály počas prehliadke nainštalovaná bola výstava žiackych výkresov - návrhov na  diplom. Na nádvorí sa návštevníci mohli občerstviť zmrzlinou a usilovné členky Združenia žien každý deň pripravovali langoše a nadlacky.

 

Tretí deň prehliadky

Počas tretieho prehliadkového dňa boli až tri predstavenia mimo konkurencie. Škôlkári z PU Poletarac sa predstavili Africkou rozprávkou, trochu starší žiaci nižších ročníkov z Art centra Chlieb a hry a SD VHV zo Starej Pazovy sa pohrali s tieňmi v predstavení Soľ nad zlato a mládežníci gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca sa predstavili po srbsky inscenáciou Ľúbostný list.

Petrovčania

V súťažnej časti vystúpilo divadlo VHV z Báčského Petrovca s predstavením Traja zhavranelí bratia v réžii Svetlany Gaškovej a SKOS Detvan z Vojlovice predviedol inscenáciu Rozmarín v réžii Alisy Oravcovej. Na detskú porotu v Petrovskom predstavení najviac zapôsobili Mia Majerová a Milan Hemela a vo Vojlovickom Andrea Koláriková a Martin Holok.

Vojlovičania

V nedeľu sa uskutočnila aj prezentácia detskej knižnej produkcie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca, na ktorej nevšedným spôsobom Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a Miroslav Gašpar, mladý nádejný spisovateľ predstavili nové detské knihy. Aj tohto roku posledného dňa záujem detí vyvolalo face painting, čiže vykresľovanie obľúbených živočíchov, či hrdinov na rúčkach a líčkach.

Vyvrcholením tretieho dňa bolo vyhlásenie odmenených a udelenie cien.

Odborná porota v zložení Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, Mgr. art Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka a Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby za najlepšie vyhlásila predstavenie Traja zhavranelí bratia z Báčského Petrovca. Víťazi získali cenu NRSNM – sošku Miry Brtkovej a právo zúčastniť sa festivalu v Šali na Slovensku. Režisérka tohto predstavenia Svetlana Gašková získala cenu za najúspešnejšiu réžiu a scénografiu.

Druhú cenu a striebornú plaketu získalo predstavenie Rozmarín z Vojlovice. Tomuto súboru sa dostalo aj ocenenie za najúspešnejší kreatívny divadelný čin a za najúspešnejšie kostýmy odmenená je Terezia Veberová Oravcová a Andrea Koláriková dostala cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu.

Odmenení

Tretiu cenu a bronzovú plaketu získalo predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka. Benjamín Tordaj z tohto súboru dostal cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu na prehliadke.

Najúspešnejší debutanti na prehliadke boli Mia Majerová z Báčskeho Petrovca a Martin Fábry zo Starej Pazovy. Za najúspešnejšie stvárnené epizódne postavy odmenení sú Petra Hrnčiarová z Lalite a Alexej Murtin z Báčského Petrovca.

Odborná porota odmenila šiestich hercov za herecké výkony, Julianu Micháľovú z Boľoviec, Maju Tótovú z Pivnice, Ivanu Zorňanovú z Erdevíka, Lýdiu Turčanovú zo Starej Pazovy, Miroslava Vršku z Bieleho Blata a Milana Hemelu z Báčskeho Petrovca. Mladé režisérky Jana Tomanová z Boľoviec, Tijana Farkašová z Bingule, Adela Obšustová z Bieleho Blata, Jana Burčiarová a režisér Juraj Turčan z Lalite sú odmenení za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí. Odborná porota udelila dve rovnoprávne ceny za kolektívnu hru súboru zo Selenče a z Pivnice.

Pivničania

Odborná porota kladne zhodnotila úsilie divadelných ochotníkov, ktorí sa snažia zachovať ochotnícku činnosť vo svojich prostrediach. Poznamenala, že treba viacej pracovať na javiskovej reči, lebo divadlo je jedným z pilierov zachovávania národnej identity a materinského jazyka. Ochotníckym režisérom odporučila spoluprácu s odborníkmi a navrhla organizovanie seminárov, v oblasti detského divadla. Na toto porota poukázala v rozhovoroch, ktoré sa viedli s režisérmi po každom predstavení.

Detská porota okrem cien za najlepšie stvárnenú ženskú a mužskú postavu v každom predstavení, udelila aj ceny za najsympatickejších hercov Adamovi Kolárikovi z Vojlovice a Tatiane Klinovskej zo Selenče, za najkomickejších hercov Nikolovi Halasovi z Bieleho Blata a Jane Kováčovej zo Starej Pazovy. Najsympatickejším hereckým párom sa podľa tejto poroty stal Ivan Dudok a Ivana Zorňanová z Erdevika, kým najsympatickejší kostým mal súbor zo Selenče.

Selenčania

Cena za najlepšie ideové riešenie diplomu dostala Jana Jašová zo Starej Pazovy. Odmenených hercov MSS odmenila zájazdom do Bratislavy na Vianočné trhy. So želaním, aby sa divadelným súborom darilo v práci a aby na prehliadku prišli aj o rok, 26. Prehliadku 3 x Ď zatvorila Libuška Lakatošová.

Prehliadku spoločne organizovali NRSNM, Ustav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Spolok hrdinu Janka Čmelíka, obec Stará Pazova. Prehliadku finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Text: Anna Simonovićová, fotografie: Alexander Pop

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Estonci v Ústave
V rámci projektu Rozširovanie európskych horizontov - spolupráca novinárov z Vojvodiny a Estónska, delegácia novinárov z Estónska navštívila Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Digitálna kamera odišla do rúk Verici Tanackovićovej z Báčskeho Petrovca.
Podujatie Na jarmoku, na ktorom Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska predstavili tradičné remeslá, dolnozemské špeciality, hudbu, spevy a tance sa uskutočnilo v Báčskom Petrovci.
premiéra
Básnik, prozaik, prekladateľ, eseista, literárny historik a kritik Víťazoslav Hronec sa do dejín slov. literatúry zapísal aj ako bibliograf o čom svedčí aj jeho najnovšie vydanie.
Udelovanie ceny
Tohtoročné 53. Literárne snemovanie s ústrednou témou Literatúra pre deti prebiehalo v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Moja Kanada
Otvorená je výstava exkluzívnych fotografií kanadského umelca Ondreja Miháľa.
Príhovor Viery Benkovej
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vo svojích miestnostiach v Novom Sade usporiadal večierok venovaný sedemdesiatinám poprednej slovenskej vojvodinskej spisovateľky Viery Benkovej.
Na Baby exite sa bežného roku zúčastnil aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý prezentoval a podporoval slovenské kultúrne manifestácie a časopisy venované deťom.
Seminar v BA
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenské národné múzeum usporiadali odborný seminár venovaný ochrane kultúrneho dedičstva zahraničných Slovákov. Aktuálna téma zaujala aj vojvod. Slovákov.
otvorenie
S cieľom zachovávať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny založili Ústav pre kultúru.