V ÚKVS oslávili jubileum akademika Dr. Jána Kmeťa a venovali mu umelecký portrét

19. októbra 2017
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v stredu 18. októbra 2017 usporiadal večierok venovaný akademikovi Jánovi Kmeťovi a jeho nedožitým deväťdesiatinám.

Ústav v rámci svojej pravidelnej činnosti zaznamenáva výročia a jubileá zaslúžilých osobností z kultúrneho života slovenskej menšiny v Srbsku. Akademik Ján Kmeť by práve v ten deň oslávil 90. narodeniny. Pri tej príležitosti si ústav spolu s hŕstkou priaznivcov Dr. Jána Kmeťa príležitostným programom pripomenul na všetky trvalé stopy, ktoré za sebou v našom kultúrnom, vzdelávacom, ale aj každodennom živote zanechal náš priateľ, kolega, profesor, či spolupracovník. 

Dr. Ján Kmeť bol doktor vied, profesor slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, akademik Vojvodinskej a Srbskej akadémie vied a umení, nestor slovakistiky v Juhoslávii, významný literárny vedec, literárny historik, kritik, komparatista a kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ v Juhoslávii. Je autorom gramatík, čítaniek, učebníc literatúry. Narodil sa 18. októbra 1927 v Aradáči. Zomrel 16. októbra 2003 v Novom Sade a pochovaný je na petrovskom cintoríne. Viac o jubilantovi TU

Podrobne o živote, tvorbe a pôsobení Jána Kmeťa hovorila profesorka doktorka a vedúca na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade Jarmila Hodoličová. Na sprítomnenie a oživenie spomienok na nášho všestranného kultúreho pracovníka ústav pripravil krátke video zostrihy zo života Jána Kmeťa. Uvedené archívne záznamy pre túto príležitosť poskytli slovenská redakcia Televízie Vojvodiny a Ján Struhár, ktorý už roky s ústavom nesebecky spolupracuje. K večierku dvomi skladbami Mikuláša Šnajdera Trnavského Nôžka a Viliama Figuša Bystrého Ej, zaleť vtáča prispela aj operná speváčka Jaroslava Benková-Vlčeková za klavírneho sprievodu Maje Grujić. 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov akademikovi Jánovi Kmeťovi k nedožitým 90. narodeninám venoval aj vzácny darček. Ide o skvost, ktorý pribudol k dedičstvu nás všetkých a našich potomkov. Do kolekcie umeleckých portrétov významných osobností z kultúrneho života vojvodinských Slovákov, ktoré vlastní ústav, pribudol portrét Jána Kmeťa, ktorý zhotovil akademický maliar a portretista Pavel Pop a vyfinancoval ho ústav z vlastných zdrojov.

Ústav v roku 2011 odštartoval s projektom Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa, s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Projekt rozumie tvorbu nových umeleckých diel, ktoré znázorňujú portréty historických osobností zo sveta kultúry vojvodinských Slovákov. Akademický grafik a maliar Pavel Pop, ktorého opus výtvarnej tvorby odborná kritika zaradila do imaginatívneho realizmu, v roku 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. V podobnom smere pokračuje a vytvára maľby, na ktorých znázorňuje osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry. Ide o rad umeleckých portrétov, vytvorených technikou olejomaľby. Týmto projektom ÚKVS chcel na jednej strane umelecky oživiť a posvietiť na významné osobnosti z dejín vojvodinských Slovákov a na starne druhej podporiť súčasných akademických maliarov a portretistov.

V roku 2012 ÚKVS realizoval druhú fázu projektu pod názvom Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia štetcom Pavla Čániho. Grafik a maliar Pavel Čáni, známy umelec nie len vo vojvodinskom, ale aj celoslovenskom kontexte vizuálneho umenia je aj majstrom v umeleckom stvárňovaní portrétov. Patrí medzi najznámejších slovenských vojvodinských portretistvov v súčasnosti. Preto sa ústav rozhodol zapojiť ho do projektu a prispieť k dotváraniu kolekcie portrétov osobností, tiež za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

K existujúcim šiestim portrétom sme chceli doplniť kolekciu ďalšími portrétmi, takže v roku 2014 vznikli ďalšie dva portréty za pospory Úradu a v roku 2015 ešte ďalšie dva. Všetky štyry umelecké portréty namaľoval Pavel Pop. Keď bolo 12 zhotovených portrétov, 6. augusta 2015 v Ústave bola otvorená výstava. Pri tej príležitosti vznikol aj katalóg spacovaných osobností.

Doterajšiu kolekciu tvorili portréty Karola Miloslava Lehotského, Michala Milana Harminca, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Paľa Bohuša, Zuzky Medveďovej, Michala Babinku, Jozefa Podhradského, Jána Branislava Mičátka, Leopolda Branislava Abafiho, Alberta Martiša, Félixa Kutlíka a Juraja Tušiaka.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov po jednoročnej prestávke v roku 2017 pokračoval s podporou vyrobenia umeleckých portrétov významných osobností a s projektom plánuje pokračovať aj v roku 2018.

Portrét akademika Jána Kmeťa máme pred sebou, uvádzame ho teda do života a do dejín, ktoré budú vzácne aj pre budúce generácie. Afirmujeme tým historické faktá, ktoré prispejú slovenskej menšine a budeme sa aj ďalej snažiť univerzálnym umeleckým jazykom propagovať a promovať svoje bohaté kultúrne dejiny tak v Srbsku, ako aj v zahraničí.  

Aneta Lomenová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si v rámci svojej programovej činnosti tentokrát posvietil na profil spisovateľky Márie Kotvášovej-Jonášovej pri príležitosti jej blížiacich sa 60. narodenín.
25. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA 2017 sa konal v bratislavskej Inchebe od 9. do 12. novembra 2017.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v sobotu 11. novembra 2017 uskutočila prvá časť I. Seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia mladých interpretov slovenskej populárnej hudby.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadal vernisáž umeleckej tvorby insitného maliara Jána Bačúra z Padiny pri príležitosti osláv autorových 80. narodenín.
V druhej časti tohtoročnej prehliadky Divadelný vavrín vystúpili divadelníci z Padiny, Kysáča, Starej Pazovy a Kovačice. Najlepší na prehliadke však boli Aradáčania a Kovačičania.
V Galérii Slovenského národného domu v Kysáči v piatok 3. novembra 2017 otvorili 19. samostatnú výstavu akademického maliara Michala Ďurovku pod názvom Portréty.
Október v Kovačici sa aj v tomto roku niesol v znamení osláv a spravidla je naplnený rôznorodými kultúrnymi, zábavnými, gastronomickými a športovými obsahmi.
V Nadlaku v dňoch 13. – 14. októbra 2017 bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a VIII. seminár slovenských dolnozemských učiteľov za prítomnosti početných hostí z domova a zahraničia.
Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade udelili v pondelok 30. októbra 2017 štipendiá študentom prvého ročníka.