Fanfáry na zámku Zlatej brány v Kysáči zazvučali po 24.-krát

26. júna 2017
V Kysáči odznel 24. ročník detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Tento celomenšinový slovenský festival pre deti má aj svoje prímenie, všetci ho volajú sviatok detí.

Z roka na rok sa potvrdzuje táto skutočnosť, zvlášť keď sa nad Kysáčom v ten deň neoblačí, ako to bolo aj tentokrát. Organizátor Zlatej brány, Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč v čele s riaditeľom Pavlom Surovým festival usporiadal od 23. do 25. júna 2017 na nádvorí Základnej školy Ľudovíta Štúra a v okolí.

V piatok 23. júna bola v Slovenskom národnom dome otvorená výstava fotografií Zuzany Kováčovej – Tetinky, Silbaš – spomienky ukryté v skle vo vlastníctve Ondreja Miháľa, Slováka z Kanady. Prítomných privítala Vlasta Brnová v mene KC Kysáč a prihovorili sa aj Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, Milinka Chrťanová námestníčka tajomníka pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a samotný majiteľ Ondrej Miháľ. V predškolskej ustanovizni Lienka boli otvorené dve výstavy: výstava poštových známok žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra a členov spolku filatelistov Báčsky Petrovec – Spoznaj svet filatelie a s filateliou spoznaj svet v organizácii KUS Vladimíra Mičátka a výstava členov Výtvarného krúžku Michala Geržu – Spoznaj svet umenia.

Ďalším sprievodným podujatím festivalu bola výstava Spolku kysáčskych žien pod názvom Kolo, kolo mlynské v Základnej škole Ľudovíta Štúra, kde predstavili exponáty starých detských hračiek, rekvizít a krojov. V piatok večer sa kvôli neprajnému počasiu bábkové divadlo menom Aladin a čarovná lampa v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom konalo v kinosále KC Kysáč.

Novinkou a zvlášť zaujímavosťou na tohtoročnej Zlatej bráne bol kasting pre Miss folklór Slovensko 2017, ktorý je celoslovenského rázu a zúčastnili sa ho aj predstaviteľky našich slovenských ochotníckych spolkov. Tento projekt má za cieľ prepojiť krásu dievčat s ich hudobným talentom a láskou ku folklóru. Kasting sa u nás konal po prvýkrát pre kajanky z Dolnej zeme. Dievčatá sa predstavili tancom, spevom a hrou na husliach. Do finále postúpili dve z desiatich dievčat – Anna Zorňanová z Nového Sadu a Andrea Lačoková z Báčskeho Petrovca. Po kastingu na zámku Zlatej brány prebiehal koncert detského folklórneho súboru Cipovička a dievčenskej speváckej skupiny Spievanky zo Žiliny zo Slovenska.

Na zámku Zlatej brány sa v nedeľu 25. júna 2017 vystriedalo 36 folklórnych súborov z Báčskeho Petrovca, Bingule, Boľoviec, Erdevíka, Hložian, Kysáča, Kovačice, Kulpína, Lalite, Ľuby, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Šídu, ktoré súťažili o priazeň divákov a zvlášť odbornej poroty pracujúcej v zložení Juraj Ferík - dirigent, Anna Medveďová-Gašková a Vlasta Vinkovičová-etnologičky. Galakoncertu sa zúčastnili aj hostia z Iloka z Chorvátska a dva hosťujúce súbory zo Slovenska, DFS Tekovanček zo Starého Tekova a DFS Cipovička a DSS Spievanky zo Žiliny.

Pred tým než zaznela znelka Zlatej brány, na javisku sa prihovorili vzácni hostia - primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, ktorých v mene organizátora festivalu vyzval riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový.

24. Zlatú bránu slávnostne otvorili prof. Dr. Zoroslav Spevák Jesenský, ktorý príležitostne napísal a prečítal báseň Čo sa mi to páči v tom Kysáči a Daniel Miháľ, člen ochotníckeho divadla KC Kysáč a žiak generácie 2016/17. Potom zámok patril najmladším slovenským vojvodinských podporovateľom ľudových tradícií, ktorí prišli zo 16 slovenských prostredí pod vedením svojich umeleckých vedúcich a ľudových orchestier.

Odborná potora hodnotiaca výkony malých zanietencov sa rozhodla ceny udeliť nasledovne:

Prvé miesto obsadil DFS Vločka ZŠ Mladých pokolení (mladšia skupina) z Kovačice s detskými hrami Edom, dva a tri, povec mi to ti autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Súbor nacvičila Zuzana Petríková a vedúcim orchestra je Pavel Tomáš st. Mladí Kovačičania si zároveň odniesli domov aj sošku NRSNM.

Druhú cenu získal DFS Ratolesť SKUS z Pivnice, ktorý predviedol detské hry Zatancujme si veselo. Autorom je Janko Merník, ktorý súbor aj nacvičil vo dvojici s Vierou Brňovou. Sprevádzal ich orchester pod taktovkou Valentína Michala Grňu.

Tretie miesto obsadili Kysáčania, DFS Vienok KC Kysáč, ktorý na Zlatej bráne zatancovali tanec Povedz že mi moja milá autora a umeleckého vedúceho Vladimíra Medveďa. Vedúci orchestra je Miloslav Kardelis.

Moderátori 24. Zlatej brány boli členovia ochotníckeho divadla Kysáč pri KC Kysáč. Konferansu napísali Tatiana Klinková a Milinka Chrťanová. Festival Zlatá brána organizuje Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou Mesta Nový Sad. Okrem toho, festival finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Generálnym mediálnym partnerom je Televízia Petrovec a mediálymi partnermi sú slovenská redakcia Rádia Televízie Vojvodiny a NVU Hlas ľudu. Vďaka patrí aj početným priateľom festivalu, ochotníckym združeniam a jednotlivcom.

 

Aneta Lomenová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si v rámci svojej programovej činnosti tentokrát posvietil na profil spisovateľky Márie Kotvášovej-Jonášovej pri príležitosti jej blížiacich sa 60. narodenín.
25. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA 2017 sa konal v bratislavskej Inchebe od 9. do 12. novembra 2017.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v sobotu 11. novembra 2017 uskutočila prvá časť I. Seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia mladých interpretov slovenskej populárnej hudby.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadal vernisáž umeleckej tvorby insitného maliara Jána Bačúra z Padiny pri príležitosti osláv autorových 80. narodenín.
V druhej časti tohtoročnej prehliadky Divadelný vavrín vystúpili divadelníci z Padiny, Kysáča, Starej Pazovy a Kovačice. Najlepší na prehliadke však boli Aradáčania a Kovačičania.
V Galérii Slovenského národného domu v Kysáči v piatok 3. novembra 2017 otvorili 19. samostatnú výstavu akademického maliara Michala Ďurovku pod názvom Portréty.
Október v Kovačici sa aj v tomto roku niesol v znamení osláv a spravidla je naplnený rôznorodými kultúrnymi, zábavnými, gastronomickými a športovými obsahmi.
V Nadlaku v dňoch 13. – 14. októbra 2017 bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a VIII. seminár slovenských dolnozemských učiteľov za prítomnosti početných hostí z domova a zahraničia.
Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade udelili v pondelok 30. októbra 2017 štipendiá študentom prvého ročníka.