Fanfáry na zámku Zlatej brány v Kysáči zazvučali po 24.-krát

26. júna 2017
V Kysáči odznel 24. ročník detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Tento celomenšinový slovenský festival pre deti má aj svoje prímenie, všetci ho volajú sviatok detí.

Organizátor Zlatej brány, Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč v čele s riaditeľom Pavlom Surovým festival usporiadal od 23. do 25. júna 2017 na nádvorí Základnej školy Ľudovíta Štúra a v okolí.

V piatok 23. júna bola v Slovenskom národnom dome otvorená výstava fotografií Zuzany Kováčovej – Tetinky, Silbaš – spomienky ukryté v skle vo vlastníctve Ondreja Miháľa, Slováka z Kanady. Prítomných privítala Vlasta Brnová v mene KC Kysáč a prihovorili sa aj Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, Milinka Chrťanová námestníčka tajomníka pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a samotný majiteľ Ondrej Miháľ. V predškolskej ustanovizni Lienka boli otvorené dve výstavy: výstava poštových známok žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra a členov spolku filatelistov Báčsky Petrovec – Spoznaj svet filatelie a s filateliou spoznaj svet v organizácii KUS Vladimíra Mičátka a výstava členov Výtvarného krúžku Michala Geržu – Spoznaj svet umenia.

Ďalším sprievodným podujatím festivalu bola výstava Spolku kysáčskych žien pod názvom Kolo, kolo mlynské v Základnej škole Ľudovíta Štúra, kde predstavili exponáty starých detských hračiek, rekvizít a krojov. V piatok večer sa kvôli neprajnému počasiu bábkové divadlo menom Aladin a čarovná lampa v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom konalo v kinosále KC Kysáč.

Novinkou a zvlášť zaujímavosťou na tohtoročnej Zlatej bráne bol kasting pre Miss folklór Slovensko 2017, ktorý je celoslovenského rázu a zúčastnili sa ho aj predstaviteľky našich slovenských ochotníckych spolkov. Tento projekt má za cieľ prepojiť krásu dievčat s ich hudobným talentom a láskou ku folklóru. Kasting sa u nás konal po prvýkrát pre kajanky z Dolnej zeme. Dievčatá sa predstavili tancom, spevom a hrou na husliach. Do finále postúpili dve z desiatich dievčat – Anna Zorňanová z Nového Sadu a Andrea Lačoková z Báčskeho Petrovca. Po kastingu na zámku Zlatej brány prebiehal koncert detského folklórneho súboru Cipovička a dievčenskej speváckej skupiny Spievanky zo Žiliny zo Slovenska.

Na zámku Zlatej brány sa v nedeľu 25. júna 2017 vystriedalo 36 folklórnych súborov z Báčskeho Petrovca, Bingule, Boľoviec, Erdevíka, Hložian, Kysáča, Kovačice, Kulpína, Lalite, Ľuby, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Šídu, ktoré súťažili o priazeň divákov a zvlášť odbornej poroty pracujúcej v zložení Juraj Ferík - dirigent, Anna Medveďová-Gašková a Vlasta Vinkovičová-etnologičky. Galakoncertu sa zúčastnili aj hostia z Iloka z Chorvátska a dva hosťujúce súbory zo Slovenska, DFS Tekovanček zo Starého Tekova a DFS Cipovička a DSS Spievanky zo Žiliny.

Pred tým než zaznela znelka Zlatej brány, na javisku sa prihovorili vzácni hostia - primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, ktorých v mene organizátora festivalu vyzval riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový.

24. Zlatú bránu slávnostne otvorili prof. Dr. Zoroslav Spevák Jesenský, ktorý príležitostne napísal a prečítal báseň Čo sa mi to páči v tom Kysáči a Daniel Miháľ, člen ochotníckeho divadla KC Kysáč a žiak generácie 2016/17. Potom zámok patril najmladším slovenským vojvodinských podporovateľom ľudových tradícií, ktorí prišli zo 16 slovenských prostredí pod vedením svojich umeleckých vedúcich a ľudových orchestier.

Odborná potora hodnotiaca výkony malých zanietencov sa rozhodla ceny udeliť nasledovne:

Prvé miesto obsadil DFS Vločka ZŠ Mladých pokolení (mladšia skupina) z Kovačice s detskými hrami Edom, dva a tri, povec mi to ti autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Súbor nacvičila Zuzana Petríková a vedúcim orchestra je Pavel Tomáš st. Mladí Kovačičania si zároveň odniesli domov aj sošku NRSNM.

Druhú cenu získal DFS Ratolesť SKUS z Pivnice, ktorý predviedol detské hry Zatancujme si veselo. Autorom je Janko Merník, ktorý súbor aj nacvičil vo dvojici s Vierou Brňovou. Sprevádzal ich orchester pod taktovkou Valentína Michala Grňu.

Tretie miesto obsadili Kysáčania, DFS Vienok KC Kysáč, ktorý na Zlatej bráne zatancovali tanec Povedz že mi moja milá autora a umeleckého vedúceho Vladimíra Medveďa. Vedúci orchestra je Miloslav Kardelis.

Moderátori 24. Zlatej brány boli členovia ochotníckeho divadla Kysáč pri KC Kysáč. Konferansu napísali Tatiana Klinková a Milinka Chrťanová. Festival Zlatá brána organizuje Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou Mesta Nový Sad. Okrem toho, festival finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Generálnym mediálnym partnerom je Televízia Petrovec a mediálymi partnermi sú slovenská redakcia Rádia Televízie Vojvodiny a NVU Hlas ľudu. Vďaka patrí aj početným priateľom festivalu, ochotníckym združeniam a jednotlivcom.

 

Aneta Lomenová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadali odbornú prednášku na tému Manažment pracovného času.
Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO.
13. a 14. apríla 2018 vo veľkej sieni Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny bola Medzinárodná konferencia Pokrajinského verejného ochrancu práv Jazyk – kultúra – identita.
V Galérii SND v Kysáči vo štvrtok 12. apríla 2018 slávnostne otvorili druhú samostatnú výstavu kysáčskej maliarky Márie Pálikovej.
Ochotnícky cyklus súťaží v Starej Pazove odštartoval už koncom marca.
Festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2018 vyvrcholil v nedeľu 1. apríla 2018, kedy sa konalo slávnostné vyhodnotenie a udelenie cien.
Dňa 2. apríla 2018 vo veku 91 rokov nás navždy opustil básnik, prozaik a prekladateľ Ján Labáth (1926 - 2018). Pohreb bude dnes 3. apríla 2018 o 14.00 h na petrovskom cintoríne.
Tak, ako žijeme v čase rozdelenia a fragmentácie, tak žijeme aj v čase nesmierneho pohybu. Ľudia sú v pohybe viac než kedykoľvek v dejinách...
ÚKVS vyzýva záujemcov, aby navrhli tohtoročnú koncepciu celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov, ako aj dizajnérov, aby vypracovali výtvarné riešenie festivalov.
V piatok 23. marca 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie festivalu DIDA.