N E P R E H L I A D N I T E

24. mája 2017
47. celomenšinový slovenský Folklórny festival Tancuj, tancuj... bude prebiehať v sobotu 27. mája 2017 v Hložanoch.

 

Program:

13.00 Koncert speváckych skupín a orchestrov, Dom kultúry

16.00 Slávnostné defilé účastníkov 47. FF TT

17.00 Program otvorenia festivalu, amfiteáter 

17.30 I. koncert tanečných súborov, amfiteáter 

20.00 II. koncert tanečných súborov, amfiteáter 

21.30 Revuálna časť a vyhlásenie výsledkov festivalu

 

Sprievodné podujatia:

- Etno výstava Spolku žien Slovenka z Hložian – Práce po zakáľačke, Dom kultúry

- Výstava starých fotografií na tému prác Slovákov v Hložanoch autora Ondreja Stupavského, Dom kultúry

- Výstava insitného umenia vojvodinských Slovákov – Insitné dáždniky Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru v Kovačici, areál amfiteátra

 

Počas prebiehania 47. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... 27. mája 2017 v Hložanoch, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiada putovné podujatie Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku so začiatkom o 15.00 hodine v areáli festivalu. 

 

Tešíme sa na Vašu prítomnosť

 

 

Program 47. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... 2017

13.00

Koncert speváckych skupín a orchestrov

Dom kultúry

 

1. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Ženská spevácka skupina Sláviky: zmes slovenských ľudových piesní

umelecká vedúca: Zlatka Karasová

 

2. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Miloslav Kardelis

 

3. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč

Mužská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Miloslav Kardelis

 

4. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč

Ženská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Miloslav Kardelis

 

5. Slovenský kultúrno-umelecký spolok h. Janka Čmelíka, Stará Pazova

Ženská spevácka skupina: Šťiri nôcke ňespala som, Choďila Zuzana okolo Dunaja

umelecká vedúca: Ružena Červenská

 

6. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Chlapčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Keť som išov okolo

umelecký vedúci: Daniel Cicka

 

7. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Hej, koňjari, koňjari

umelecký vedúci: Jaroslav Nemček

 

8. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní Zahučaľi hori

umelecký vedúci: Daniel Cicka

 

9. Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica

Dievčenská spevácka skupina Perla: Merkuvalo ďjovča vinohrad, Poslaľi ďjovčinu do mesta na víno, A čo bi som si ja, A keď sa vi ožereťe, Ej, skleňička skleňená, Vinohrady, vinohrady

umelecké vedúce: Tatiana Jašková a Milinka Čížiková

 

10. Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica

Chlapčenská spevácka skupina Bardáňsky furman: Počkajťe regrúťi, Ej, košeľôčka moja, Načo sťe ma roďičovja, Nat ďeďinou zasvjeťilo slňječko

umelecké vedúce: Tatiana Jašková a Milinka Čížiková

 

11. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Dievčenská spevácka skupina: Taká som ja ďiouka, Keby bola ako ňisom bohatá, Keby bola holubica ďivoká, Príďi miľí večer k nám, Frajer mój, frajer mój.

umelecká vedúca: Tatiana Jašková

 

12. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Chlapčenská spevácka skupina: Dostáv som ja prežalosnú novinu, V Novom Sade za vojáčka ma braľi, Tej jeseňi za vojáčka ma zaľi

umelecká vedúca: Tatiana Jašková

 

13. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní Láska, Bože, láska

umelecký vedúci: Juraj Súdi ml.

 

14. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Ženská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Keť si žeňi zaspjevajú

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

15. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Mužská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Keť som sa ja do vojni brav

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

16. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Stredná mužská spevácka skupina: zmes ľudových piesní Keť som ja k vám chodievav

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

17. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní ... móže aj takto...

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

18. Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica

Chlapčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš st.

 

19. Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš st.

 

20. Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára, Selenča

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Veje vjetor

umelecký vedúci: Juraj Súdi ml.

 

21. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Mužská spevácka skupina Skala: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš st.

 

22. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Mužská spevácka skupina Bohémi: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Jaroslav Nemček

 

23. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš ml.

 

24. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík, Jánošík

Dievčenská spevácka skupina: Ešťe sa nevidám, Široko ďeľako, Pekňe krásňe, Hor uľicou iďem, Varila som, varila...

umelecká vedúca: Martina Zríniová

 

25. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota, Šíd

Ženská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní V šírom poľi domček stojí

umelecká vedúca: Nataša Kolárová

 

26. Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo, Hajdušica

Ženská spevácka skupina: Čože je to za zeľenú trávu, Uš je večer večeríček, Keby bola ako ňisom bohatá

umelecký vedúci: Vladimír Hraško

 

27. Slovenský kultúrno-umelecký spolok V pivnickom poli, Pivnica

Mužská spevácka skupina: Skaďe k vám, má milá Anenko, Keť sa dífča vidávalo, Beží zajac po poľi

umelecký vedúci: Valentín Michal Grňa

 

28. Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany

Mužská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní o oračke

umelecký vedúci: Rastislav Struhár

 

29. Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Rastislav Struhár

 

Hosťujúce súbory:

Ženská spevácka skupina VOX Zuzanky, Trenčín, Slovensko

Spevácky zbor Orgován, Békešská Čaba, Maďarsko

 

16.00

Slávnostné defilé účastníkov 47. FF Tancuj, tancuj...

Štart: kaviareň Pod lipami

 

17.00

Program otvorenia festivalu

amfiteáter

 

17.30

I. koncert tanečných súborov

amfiteáter

 

1. Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany

Mladšia tanečná skupina: štylizovaný tanec V Srnkovej krčme

autor choreografie a umelecký vedúci: Jaroslav Kriška

 

2. Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára, Selenča

Folklórny súbor: štylizovaný tanec Žeň sa pajtáš

autorka choreografie a umelecká vedúca: Malvína Zolňanová

 

3. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Erdevík, Erdevík

Folklórna skupina: štylizovaný tanec A čo koho do toho

autor choreografie: Ivan Slávik, umelecký vedúci: Vlatko Ďurík

 

4. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Folklórny súbor V šírom poli hruška: pôvodný Družbový tanec

autor choreografie a umelecký vedúci: Želimír Suchánek

 

5. Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen, Kulpín

Mládežnícky folklórny súbor: štylizovaný tanec Do nážho okjenka

autor choreografie a umelecký vedúci: Pavel Pavlíni

 

6. Kultúrno-osvetový spolok Bratstvo, Hajdušica

Mládežnícka tanečná skupina: štylizovaný tanec Ešťe sa nevidám

choreograf a umelecký vedúci: Vladimír Hraško

 

7. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota, Šíd

Folklórny súbor: štylizovaný tanec Išľi mátke na tanec

autor choreografie: Ivan Slávik, umelecká vedúca: Anna Farkašová

 

8. Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič, Boľovce

Staršia tanečná skupina: štylizovaný tanec Aká bi to hamba bola

choreografka a umelecká vedúca: Alžbeta Kukučková

 

9. Kultúrno-umelecký spolok Mladosť, Lug

Folklórny súbor: štylizovaný tanec Nepovedz dievča

autor choreografie a umelecký vedúci: Veljko Vidić

 

 

20.00

II. koncert tanečných súborov

amfiteáter

 

1. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Folklórny súbor Holubička: obyčaj Priadky

autorka choreografie a umelecká vedúca: Tatiana Štaubová

 

2. Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica

Folklórny súbor Rozmarín: štylizovaný tanec Ešte vínko nevykyslo

autorka choreografie a umelecká vedúca: Ivana Svetlíková

 

3. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Staršia tanečná skupina: obyčaj Žatva

autor choreografie a umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

4. Slovenský kultúrno-umelecký spolok h. Janka Čmelíka, Stará Pazova

Folklórny súbor Klasy: štylizovaný tanec Pri harmoniki

autor choreografie a umelecký vedúci: Zlatko Ruman

 

5. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Folklórny súbor Šafárik: štylizovaný tanec Hrala sa dievčina

autor choreografie a umelecký vedúci: Ivan Slávik

 

6. Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina, Báčsky Petrovec

Staršia tanečná skupina: štylizovaný tanec Ukáš, Anka, čo pot sukňou skovávaš

autori choreografie: Pavel Pavlíni a Daniela Legíňová-Sabová, umelecký vedúci: Pavel Pavlíni

 

7. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Folklórny súbor Vreteno Štylizovaný tanec Keť sme pásľi na Toriňe

autor choreografie a umelecký vedúci: Vladimír Medveď

 

8. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica, Pivnica

Folklórny súbor V pivnickom poli: pôvodný tanec Nat širokú uľicu je rozmarín

autor choreografie a umelecký vedúci: Janko Merník

 

Hosťujúce súbory:

Staršia tanečná skupina SKC P. J. Šafárika, Nový Sad, Srbsko

Folklórny súbor Hrušov, Hrušov, Slovenská republika

Folklórny súbor Vila, Nový Sad, Srbsko

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

 

21.30

Záverečný program a vyhlásenie výsledkov festivalu

amfiteáter

 

 

Organizátori festivalu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Miestne spoločenstvo Hložany

KOS Jednota Hložany

Obec Báčsky Petrovec

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Koordinátor festivalu: Jaroslav Kriška

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v stredu 18. októbra 2017 usporiadal večierok venovaný akademikovi Jánovi Kmeťovi a jeho nedožitým deväťdesiatinám.
Vo výstavnom priestore na podkroví Galérie insitného umenia v Kovačici otvorili výstavu malieb a grafík Martina Kizura z Austrálie.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.
V nedeľu 15. októbra 2017 v sieni Domu kultúry v Selenči odznel 37. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
V nedeľu 15. októbra 2017 v sieni Domu kultúry v Selenči odznel 37. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
12. október vyhlásila Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu (IFCM) na valnom zhromaždení v roku 1990 v Helsinkách za Medzinárodný deň zborového spevu.
Komorný zbor Zvony zo Selenče a Orchestrík Základnej školy Jána Kollára zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho st. zveľaďujú svoju bohatú činnosť. Jesennú sezónu otvorili početnými vystúpeniami.
37. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč sa bude konať 15. októbra 2017 o 20.15 h v sieni Domu kultúry v Selenči.
Slávnostný program v rámci kampane Nacionálny týždeň podpory dojčenia 2017 sa uskutočnil v utorok 3. októbra 2017 v slávnostnej sieni Ústavu pre ochranu zdravia študentov v Novom Sade.
Vo štvrtok 5. októbra 2017 v budove Hala Master novosadského veľtrhu prebiehalo podujatie GASTROPLANET, na ktorom sa posvietilo aj na slovenské špeciality.