N E P R E H L I A D N I T E

24. mája 2017
47. celomenšinový slovenský Folklórny festival Tancuj, tancuj... bude prebiehať v sobotu 27. mája 2017 v Hložanoch.

 

Program:

13.00 Koncert speváckych skupín a orchestrov, Dom kultúry

16.00 Slávnostné defilé účastníkov 47. FF TT

17.00 Program otvorenia festivalu, amfiteáter 

17.30 I. koncert tanečných súborov, amfiteáter 

20.00 II. koncert tanečných súborov, amfiteáter 

21.30 Revuálna časť a vyhlásenie výsledkov festivalu

 

Sprievodné podujatia:

- Etno výstava Spolku žien Slovenka z Hložian – Práce po zakáľačke, Dom kultúry

- Výstava starých fotografií na tému prác Slovákov v Hložanoch autora Ondreja Stupavského, Dom kultúry

- Výstava insitného umenia vojvodinských Slovákov – Insitné dáždniky Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru v Kovačici, areál amfiteátra

 

Počas prebiehania 47. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... 27. mája 2017 v Hložanoch, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiada putovné podujatie Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku so začiatkom o 15.00 hodine v areáli festivalu. 

 

Tešíme sa na Vašu prítomnosť

 

 

Program 47. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... 2017

13.00

Koncert speváckych skupín a orchestrov

Dom kultúry

 

1. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Ženská spevácka skupina Sláviky: zmes slovenských ľudových piesní

umelecká vedúca: Zlatka Karasová

 

2. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Miloslav Kardelis

 

3. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč

Mužská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Miloslav Kardelis

 

4. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč

Ženská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Miloslav Kardelis

 

5. Slovenský kultúrno-umelecký spolok h. Janka Čmelíka, Stará Pazova

Ženská spevácka skupina: Šťiri nôcke ňespala som, Choďila Zuzana okolo Dunaja

umelecká vedúca: Ružena Červenská

 

6. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Chlapčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Keť som išov okolo

umelecký vedúci: Daniel Cicka

 

7. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Hej, koňjari, koňjari

umelecký vedúci: Jaroslav Nemček

 

8. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní Zahučaľi hori

umelecký vedúci: Daniel Cicka

 

9. Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica

Dievčenská spevácka skupina Perla: Merkuvalo ďjovča vinohrad, Poslaľi ďjovčinu do mesta na víno, A čo bi som si ja, A keď sa vi ožereťe, Ej, skleňička skleňená, Vinohrady, vinohrady

umelecké vedúce: Tatiana Jašková a Milinka Čížiková

 

10. Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica

Chlapčenská spevácka skupina Bardáňsky furman: Počkajťe regrúťi, Ej, košeľôčka moja, Načo sťe ma roďičovja, Nat ďeďinou zasvjeťilo slňječko

umelecké vedúce: Tatiana Jašková a Milinka Čížiková

 

11. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Dievčenská spevácka skupina: Taká som ja ďiouka, Keby bola ako ňisom bohatá, Keby bola holubica ďivoká, Príďi miľí večer k nám, Frajer mój, frajer mój.

umelecká vedúca: Tatiana Jašková

 

12. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Chlapčenská spevácka skupina: Dostáv som ja prežalosnú novinu, V Novom Sade za vojáčka ma braľi, Tej jeseňi za vojáčka ma zaľi

umelecká vedúca: Tatiana Jašková

 

13. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní Láska, Bože, láska

umelecký vedúci: Juraj Súdi ml.

 

14. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Ženská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Keť si žeňi zaspjevajú

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

15. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Mužská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Keť som sa ja do vojni brav

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

16. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Stredná mužská spevácka skupina: zmes ľudových piesní Keť som ja k vám chodievav

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

17. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní ... móže aj takto...

umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

18. Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica

Chlapčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš st.

 

19. Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš st.

 

20. Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára, Selenča

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní Veje vjetor

umelecký vedúci: Juraj Súdi ml.

 

21. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Mužská spevácka skupina Skala: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš st.

 

22. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Mužská spevácka skupina Bohémi: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Jaroslav Nemček

 

23. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Ľudový orchester: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Pavel Tomáš ml.

 

24. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík, Jánošík

Dievčenská spevácka skupina: Ešťe sa nevidám, Široko ďeľako, Pekňe krásňe, Hor uľicou iďem, Varila som, varila...

umelecká vedúca: Martina Zríniová

 

25. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota, Šíd

Ženská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní V šírom poľi domček stojí

umelecká vedúca: Nataša Kolárová

 

26. Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo, Hajdušica

Ženská spevácka skupina: Čože je to za zeľenú trávu, Uš je večer večeríček, Keby bola ako ňisom bohatá

umelecký vedúci: Vladimír Hraško

 

27. Slovenský kultúrno-umelecký spolok V pivnickom poli, Pivnica

Mužská spevácka skupina: Skaďe k vám, má milá Anenko, Keť sa dífča vidávalo, Beží zajac po poľi

umelecký vedúci: Valentín Michal Grňa

 

28. Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany

Mužská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní o oračke

umelecký vedúci: Rastislav Struhár

 

29. Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany

Dievčenská spevácka skupina: zmes slovenských ľudových piesní

umelecký vedúci: Rastislav Struhár

 

Hosťujúce súbory:

Ženská spevácka skupina VOX Zuzanky, Trenčín, Slovensko

Spevácky zbor Orgován, Békešská Čaba, Maďarsko

 

16.00

Slávnostné defilé účastníkov 47. FF Tancuj, tancuj...

Štart: kaviareň Pod lipami

 

17.00

Program otvorenia festivalu

amfiteáter

 

17.30

I. koncert tanečných súborov

amfiteáter

 

1. Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany

Mladšia tanečná skupina: štylizovaný tanec V Srnkovej krčme

autor choreografie a umelecký vedúci: Jaroslav Kriška

 

2. Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára, Selenča

Folklórny súbor: štylizovaný tanec Žeň sa pajtáš

autorka choreografie a umelecká vedúca: Malvína Zolňanová

 

3. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Erdevík, Erdevík

Folklórna skupina: štylizovaný tanec A čo koho do toho

autor choreografie: Ivan Slávik, umelecký vedúci: Vlatko Ďurík

 

4. Dom kultúry 3. októbra, Kovačica

Folklórny súbor V šírom poli hruška: pôvodný Družbový tanec

autor choreografie a umelecký vedúci: Želimír Suchánek

 

5. Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen, Kulpín

Mládežnícky folklórny súbor: štylizovaný tanec Do nážho okjenka

autor choreografie a umelecký vedúci: Pavel Pavlíni

 

6. Kultúrno-osvetový spolok Bratstvo, Hajdušica

Mládežnícka tanečná skupina: štylizovaný tanec Ešťe sa nevidám

choreograf a umelecký vedúci: Vladimír Hraško

 

7. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota, Šíd

Folklórny súbor: štylizovaný tanec Išľi mátke na tanec

autor choreografie: Ivan Slávik, umelecká vedúca: Anna Farkašová

 

8. Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič, Boľovce

Staršia tanečná skupina: štylizovaný tanec Aká bi to hamba bola

choreografka a umelecká vedúca: Alžbeta Kukučková

 

9. Kultúrno-umelecký spolok Mladosť, Lug

Folklórny súbor: štylizovaný tanec Nepovedz dievča

autor choreografie a umelecký vedúci: Veljko Vidić

 

 

20.00

II. koncert tanečných súborov

amfiteáter

 

1. Dom kultúry Michala Babinku, Padina

Folklórny súbor Holubička: obyčaj Priadky

autorka choreografie a umelecká vedúca: Tatiana Štaubová

 

2. Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica

Folklórny súbor Rozmarín: štylizovaný tanec Ešte vínko nevykyslo

autorka choreografie a umelecká vedúca: Ivana Svetlíková

 

3. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica

Staršia tanečná skupina: obyčaj Žatva

autor choreografie a umelecký vedúci: Vladimír Kolárik

 

4. Slovenský kultúrno-umelecký spolok h. Janka Čmelíka, Stará Pazova

Folklórny súbor Klasy: štylizovaný tanec Pri harmoniki

autor choreografie a umelecký vedúci: Zlatko Ruman

 

5. Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad

Folklórny súbor Šafárik: štylizovaný tanec Hrala sa dievčina

autor choreografie a umelecký vedúci: Ivan Slávik

 

6. Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina, Báčsky Petrovec

Staršia tanečná skupina: štylizovaný tanec Ukáš, Anka, čo pot sukňou skovávaš

autori choreografie: Pavel Pavlíni a Daniela Legíňová-Sabová, umelecký vedúci: Pavel Pavlíni

 

7. Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Folklórny súbor Vreteno Štylizovaný tanec Keť sme pásľi na Toriňe

autor choreografie a umelecký vedúci: Vladimír Medveď

 

8. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica, Pivnica

Folklórny súbor V pivnickom poli: pôvodný tanec Nat širokú uľicu je rozmarín

autor choreografie a umelecký vedúci: Janko Merník

 

Hosťujúce súbory:

Staršia tanečná skupina SKC P. J. Šafárika, Nový Sad, Srbsko

Folklórny súbor Hrušov, Hrušov, Slovenská republika

Folklórny súbor Vila, Nový Sad, Srbsko

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

 

21.30

Záverečný program a vyhlásenie výsledkov festivalu

amfiteáter

 

 

Organizátori festivalu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Miestne spoločenstvo Hložany

KOS Jednota Hložany

Obec Báčsky Petrovec

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Koordinátor festivalu: Jaroslav Kriška

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Umelecké výtvory štyroch velikánov kovačickej insity - Jána Husárika, Jána Kňazovica, Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej otvorili v ÚKVS v piatok 20. júla 2018.
V Starej Pazove sa vo štvrtok 19. júla 2018 konala promócia zbierky básní Kroky rokov autora Jaroslava Litavského – Didiho.
V dňoch 12. až 15. júla 2018 sa konal XII. Festival Slováci Slovákom v rámci 63. Spišského trhu v Spišskej Novej Vsi.
Nadácia SPP sa stane súčasťou projektu Vojvodina na podporu a rozvoj slovenských komunít žijúcich v zahraničí, najmä však vo Vojvodine, v Srbsku.
Básnikom Matijom Bećkovićom a básňou Keby si opustila toto mesto, ktorú do slovenčiny prebásnil Víťazoslav Hronec, vítame čitateľov do dvojčísla 5-6 Nového života.
Folklórny festival Východná je najstarším a najväčším celoslovenským festivalom a prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry.
V poradí IX. Letná škola choreografie pre krajanov sa uskutočnila v dňoch 21. júna – 1. júla 2018 na Slovensku, vo Východnej, s ubytovaním v Liptovskom Mikuláši.
V Bratislave sa konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov a na počesť sv. Cyrila a Metoda.
V posledných rokoch v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci veľmi zriedkavo svetlo sveta uzrú pôvodné básnické zbierky.
Dnes 5. júla 2018 v kontexte Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov.