Kovačica 215 ročná

19. mája 2017
Deň 15. mája je viacnásobne významným dátumom pre Kovačicu. V tento deň uplynulo presne 215 rokov od príchodu Slovákov do Kovačice.

Okrem Dňa založenia osady, v Kovačici sa tento deň zaznamenáva aj ako Deň založenia Galérie insitného umenia, Deň školy ako i deň, v ktorý svoje narodeniny oslavuje kovačická knižnica.

Teda, historickým dátumom pre Kovačicu sa stal 15. máj 1802, keď farár Ján Basilídes spolu s predstavenstvom obce požiadal panovníka Františka, aby im prepustil pustatinu Kovačicu na vojenskej hranici.

Každoročne pri príležitosti oslavy dňa založenia Kovačice početné združenia, kultúrni dejatelia a početí občania usporadúvajú programy, ktoré nebudú chýbať ani v tomto roku.

Dňa 15. mája bola založená aj Galéria insitného umenia v Kovačici a to v roku 1955. Galéria najprv pôsobila pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici až do 15. decembra 2008, kedy je založená verejná inštitúcia národnostného významu – Galéria insitného umenia Kovačica a od svojho založenia do dnes si zachovala titul najvýznamnejšej kultúrnej inštitúcie v osade. V roku 1989 Galéria bola premiestnená do budovy, v ktorej sídli až do dnes. Zakladateľom tejto ustanovizne je zhromaždenie obce Kovačica.

Dňa 15. mája svoje narodeniny oslavuje aj obecná knižnica. Prvá vzdelávacia a čítacia spoločnosť Pokrok v Kovačici bola založená v roku 1921. Táto inštitúcia zo začiatku bola čitárňou, kde sa nahlas čítali knihy, noviny a časopisy obvykle získavané z vtedajšieho Československa.
Knižnica v dnešnej podobe existuje od 1994., kedy bola oddelená a preformovaná na nezávislú inštitúciu pod názvom Mestská knižnica v Kovačici. V roku 2000 pripojené boli pobočky knižnice z Crepaje, Debeľače, Padiny a Uzdínu a po získaní materiálnych podmienok sa otvorili aj pobočky v Samoši, Idvore a Putnikove. 

Ako deň ustanovizne si 15. mája zaznamenáva aj výchovno-vzdelávacia ustanovizeň Mladé pokolenia, ktorá v rámci svojich  narodeninových osláv pravidelne usporadúva kultúrno-umelecký program v podaní žiakov základnej školy, ako i tradičný Spomienkový beh Dr. Janka Bulíka.

Text: Oľa Glóziková-Jonášová, foto: internet

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Zasadnutie komisie pre Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov sa konalo 18. marca 2018 v Nadlaku v Rumunsku.
Prichádza dvojčislo 1-2 sedemdesiateho ročníka časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
Vo výstavnej miestnosti v podkroví Galérie insitného umenia v Kovačici otvorili výstavu portrétov Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča.
Prezentácia Rádio-televízie Nový Sad, výstava, Facebook básnický festival, publikácie Slovenského vydavateľského centra a iné obsahy zastupovali slovenskú kultúru na knižnom veľtrhu.
Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka v Kysáči, v nedeľu 11. marca 2018 usporiadal koncert Slovenky Benkovej-Martinkovej z Báčskeho Petrovca.
V Banskej Bystrici poukázali na tradície obliekania mladej nevesty vo Vojvodine.
Schody života – výstava obrazov insitného umelca Jána Bačúra z Padiny bola slávnostne otvorená v Galérii na schodoch FF UKF v Nitre.
Tradičné podujatie SKUS hrdinu Janka Čmelíka – Zuzanskú zábavu v tomto roku navštívili aj hostia zo Slovenska z obce Bela pri Žiline.
Dve básne srbského básnika Vitu Markovića Horisko a List vo výbere Víťazoslava Hronca a preklade Františeka Lipku sú ouvertúrou do čísla 11-12/2017 Nového života.
Na Medzinárodný deň materinského jazyka 21. februára, v Starej Pazove sa konal literárny večierok 5+3+2=1 a celý týždeň bude v znamení výstavy Biblia na cestách.