25. výročie Folklórneho súboru Klasy

23. mája 2017
Výročným koncertom pod názvom Kázala mi moja mati na jeseň vidati, v nedeľu 14. mája 2017 FS Klasy oslávil 25. výročie pôsobenia pod týmto názvom.

Keď sa pred 25 rokmi tanečná pobočka SKUS hrdinu Janka Čmelíka rozhodla pôsobiť pod názvom Klasy s cieľom vytvárať folklórné miniatúry, čiže tanečno-divadelné programy, urobila dobrý krok a vytvorila osobitné príbehy. Taká dolnozemská rozprávka o niekdajších svadbách bola aj na tohtoročnom výročnom koncerte.

Príbeh sa vynárala v niekoľkých rovinách. Jednou z nich boli spomienky starkej Anny Slamajovej na staré svadobné obyčaje v Starej Pazove. Audio rozprávka bola úvodom k jednotlivým častiam programu, teda vypretkávaná medzi choreografiami. Tou druhou boli staré svadobné fotografie, ktoré sa premietali v úzadí ozdobeného javiska.

Tretiu rovinu sprítomnili samotní tanečníci a niektorí speváci, ktorí zarecitovali tradičné svadobné vinše - pozývanie na svadbu, vinšovačky ku každému jedlu a odobierku od rodičov. Štvrou rovinou boli svadobné piesne, ktoré sú tiež späté s jednotlivými udalosťami počas svadby. Spevákov sprevádzal ľudový orchester Pazovskí kacúri.

Piatou rovinou boli klasy, ktoré sa ohýbali v tanci. Zvyky a obyčaje v tanci a speve priniesol FS Klasy. Boli to choreografie, ktoré podpisuje choreograf a vedúci Zlatko Ruman. Tie tiež boli svadobne ladené, od „zváčovho“ pozývania na svadbu až po príchod po mladuchu a ochod k sobášu, ba aj obyčaj po svadbe „drdá“, kedy sa obyčajne muži vypáradili do ženského odevu a vtipne si zaspomínali na svadbu.

Šiesta rovina programu bola staršia generácia Klasov, už takmer veteráni, ktorí zatančili prvú choreografiu tohto súboru od názvom Frajerôčka moja a divadelno - tanečnú scénku Opilci. Práve z tejto generácie tanečníkov za dlhodobú činnosť v súbore odmenení sú plaketou: Zlatko Gašpar, Anna Dvornická, Anamária a Miloš Simonovićovci, Daniela Kuľhavová.

Odmenení sú aj vedúci orchestra Vladislav Forgáč a jeden z prvých tanečníkov Vladislav Pop a Anna Lepšanovićová. Ďakovné listiny za príspevok v pestovaní staropazovských tancov a prípravu budúcich tanečníkov sa dostali Ružene Červenskej, Kataríne Šašovej, Márii Hadríkovej a Kataríne Todorovićovej, ako aj jednotlivým podnikom a ustanovizniam.

Aj stredná detská tanečná skupina SKUS hrdinu Janka Čmelíka vystúpila na koncerte so svadobnou choreografiou. Združenie žien pri tejto príležitosti v predsieni nainštalovalo výstavu svadobného odveu.

 

Anna Simonovićová, foto: archív spolku

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Prezentácia Rádio-televízie Nový Sad, výstava, Facebook básnický festival, publikácie Slovenského vydavateľského centra a iné obsahy zastupovali slovenskú kultúru na knižnom veľtrhu.
Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka v Kysáči, v nedeľu 11. marca 2018 usporiadal koncert Slovenky Benkovej-Martinkovej z Báčskeho Petrovca.
V Banskej Bystrici poukázali na tradície obliekania mladej nevesty vo Vojvodine.
Schody života – výstava obrazov insitného umelca Jána Bačúra z Padiny bola slávnostne otvorená v Galérii na schodoch FF UKF v Nitre.
Tradičné podujatie SKUS hrdinu Janka Čmelíka – Zuzanskú zábavu v tomto roku navštívili aj hostia zo Slovenska z obce Bela pri Žiline.
Dve básne srbského básnika Vitu Markovića Horisko a List vo výbere Víťazoslava Hronca a preklade Františeka Lipku sú ouvertúrou do čísla 11-12/2017 Nového života.
Na Medzinárodný deň materinského jazyka 21. februára, v Starej Pazove sa konal literárny večierok 5+3+2=1 a celý týždeň bude v znamení výstavy Biblia na cestách.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) (zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca)
Už tretíkrát samostatne na Slovensku vystavuje náš dolnozemský akademický maliar Michal Ďurovka.
Staropazovská Základná škola hrdinu Janka Čmelíka a rovnomenný spolok v sobotu 10. februára 2018 premiérne predviedli divadelnú hru Zmätok v knihe.