Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

14. augusta 2015
Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov otvára dvere dokorán všetkým záujemcom o slovenskú vojvodinskú kultúru a ponúka bohatý zoznam titulov v rôzných jazykoch a z rôzných oblastí.

Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov otvára dvere dokorán všetkým záujemcom o slovenskú vojvodinskú kultúru a ponúka bohatý zoznam titulov v rôzných jazykoch a z rôzných oblastí. Sú to knihy, ktoré sa môžu každodenne dostať do rúk ich čitateľov na ich praktické využitie a sú aj také, ktoré v sebe skrývajú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné dielo dolnozemských Slovákov a ktoré zároveň predstavujú veľkú časť bohatstva Ústavu.

Zámerom knižnice je nielen ponuknúť lepšiu informatívnosť o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine, ale aj pramene a služby pre tunajších vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov, ako aj pomoc vo vzdelávaní, či výskume. Okrem toho, jej cieľom je zbierať, spracúvať a uschovávať všetky relevantné písané zdroje nositeľov zdrojov týkajúce sa vojvodinských Slovákov.

 

Knižný fond pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď.

Hodonotnú časť fondu tvoria sériové publikácie a neknižný materiál ako sú multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, plagáty, pozvánky atď.

Do konca mája 2015 v knižnici je spracovaných a zachovaných 2087 monografických publikácií a 348 sériových publikácií. Najväčšiu časť pribudnutých kníh v poslednej dobe tvorí rôznorodá beletristika, ktorú knižnici darovala prevažne Seminárna knižnica Oddelenia slovakistiky, ktorá pôsobí na Filozofiskej fakulte Univerzity v Novom Sade. Ide o tituly slovenskej vojvodinskej poézie a prózy, antológie, detskej literatúry, ale aj literatúry spisovateľov na Slovensku a vo svete, tiež literárna kritika slovenskej vojvodinskej literatúry a teória literatúry. Knihy, ktoré pribudli do knižnice od rôzných darcov sú z oblasti divadla a hudby, monografie dedín a miest, knihy srbských autorov z oblasti hudobného a filmového umenia a niekoľko preložených diel srbských autorov do slovenčiny.

Na poličkách knižnice sú aj periodiká: Hlas ľudu, Vzlet, Zornička, Nový život, Rovina, Dolnozemský Slovák, Národný kalendár, Pazovský kalendár, Čabiansky kalendár, Slovenské pohľady a iné. Sú tu aj srbské periodiká: NIN, Nova misao, Interkulturalnost, TFT, Muzički kodovi a pod.

Do knižnice sa dostala veľká časť časopisov ako je Nový život a Slovenské pohľady, čím pribudli chýbajúce čísla a tak sa kompletovali viaceré ročníky týchto časopisov.

Dnes sa v knižnici nachádza 2125 monografických publikácií a 371 sériových publikácií.

"Knižnica sa permanentne buduje prostredníctvom kúpy a výmeny, no najväčší počet titulov získava ako dar od inštitúcií, združení a jednotlivcov, s ktorými ústav úspešne spolupracuje." - čítame v ročenky ÚKVS Maják.

Knižnica pôsobí v rámci Informačno-dokumentačnej a komunikačnej jednotky, ktorá má za cieľ uskutočňovať dokumentáciu aj klasickým spôsobom, ale aj uverejňovať knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie, respektíve nadväzovať spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí.

Knihy sa spracúvajú podľa Univerzálnej decimálnej klasifikácie cez elektronický program TnT Bibliotekar plus, no rovanko tak sa zapisujú i fyzicky.

Knihy si môže vypožičať a prečítať každý záujemca.

Tatiana Pintírová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 11. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú dobové fotografie znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov v minulosti.
Vo Výstavnom salóne Kultúrneho centra Zrenjaninu, vo štvrtok 4. februára 2021 otvorili 32. samostatnú výstavu Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča.
V pondelok 8. februára bola v galérii ULUV v Novom Sade otvorená výstava Aleny Klátikovej a Jozefa Klátika pomenovaná 1 + 1 Náznaky.
Po takmer jednoročnej prestávke v oblasti kultúry, zapríčinenej pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu, v Starej Pazove sa v krátkej dobe uskutočnili hneď tri udalosti.
Petrovské Divadlo VHV na záver koronaroka (2020) predsa pripravilo a zinscenovalo na svojej Malej scéne divadelné predstavenie 26. decembra 2020.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.
Premiéra Pazovského kalendára na rok 2021 sa uskutočnila, ako sa to už stalo tradíciou, 13. decembra, teda na Luciu.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.