Otvorená výstava portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry v ÚKVS

10. augusta 2015
Vo štvrtok, 6. augusta 2015 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola otvorená výstava portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry.

Vo štvrtok, 6. augusta 2015 so začiatkom o 20.00h v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v rámci 54. Slovenských národných slávností bola otvorená výstava portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry autorov Pavla Čániho a Pavla Popa.

Organizátorka výstavy Katarína Mosnáková-Bagľašová privítala prítomných a vysvetlila význam a cieľ projektu, ktorý sa začal v roku 2011. V rámci neho vzniklo 12 portrétov významných osobností, medzi ktoré patria Ján Branislav Mičátek, Karol Miloslav Lehotský, Michal Milan Harminc, Michal Babinka, Paľo Bohuš, Vladimír Hurban Vladimírov, Jozef Podhradský, Leopold Branislav Abafi, Albert Martiš, Félix Kutlík, Juraj Tušiak a Zuzka Medveďová.

Priali by sme si, aby tento projekt aj naďalej pokračoval a aby sme túto výstavu prezentovali aj v iných galériách v Srbsku a pravdaže, i v zahraničí“, - vyzdvihla Mosnáková-Bagľašová a dodala, že cieľom projektu je i posvietiť na kultúrne dejiny významných osobností, ktoré sa narodili na tomto priestore a ktorých činnosť je spätá s vojvodinskou kultúrou. Sú to osobnosti významné nie iba v našom, menšinovom kontexte ale i v kontexte všetkých Slovákov. Niektoré z nich boli a sú dokonca aj osobnosti európskych rámcov.

Význam projektu si všimol i výtvarný kritik a znalec výtvarného umenia vo Vojvodine, Sava Stepanov, ktorý napísal odborný text o tejto kolekcii portrétov zverejnený v katalógu, ktorý pripravili pre túto príležitosť. Podľa slov Stepanova, v ústave sa uskutočnilo mnoho pozoruhodných výstav a zverejnené boli i kvalitné monografie.

Tento raz sme mali príležitosť pozrieť si špecifickú výstavu portrétov. Pop, ktorý je predstaviteľom staršej generácie vojvodinských umelcov má bohatú a hodnotnú kontinuitu v tvorbe, v rámci ktorej vytvoril grafické a maliarske obrazy vyplnené prepletaním sa reality a fantázie.“

Pavel Čáni namaľoval portréty Michala Babinku a Zuzky Medveďovej a jeho prístup je iný od prístupu Pavla Popa. „Jeho obrazy sú tvorené výraznými jasnými, koloristickými a expresívnymi tónmi“, hovorí výtvarný kritik.

Odborná komisia, ktorá každoročne rozhodovala, ktoré osobnosti budú stvárnené na plátne pracovala v zložení: riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská; profesor, doktor, historik Samuel Čelovský a  výtvarný kritik a kultúrny dejateľ Vladimír Valentík. Valentík sa tiež prihovoril a poznamenal, že touto príležitosťou môžeme vidieť výsledky projektu, čiže 12 portrétov, ktoré vznikli vďaka iniciatíve Pavla Popa.

Program vernisáže spríjemnil i klavirista Marek Stupavský. Výstavu oficiálne otvorilo 12 recitátorov a hercov, ktorí predniesli niekoľko citátov každej portrétovanej osobnosti.

Bol to zaujímavý program, ktorý ešte raz poukázal na nevšedné umelecké programy organizované Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Po otvorení prítomní v príjemnej atmosfére pokračovali v rozhovoroch.

Na tento spôsob Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ešte raz poukázal na význam zachovania kultúrneho dedičstva Slovákov.

Realizáciu projektu umožnil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Text: Tatiana Jašková

Komentáre

Milé slovenské spoločenstvo,

počas mojej služobnej cesty v Novom Sade som náhodne na internete objavil vasu výstavu - portretov osobnosti slovenskej vojvodinskej kultury. O Slovákoch vo Vojvodine som vedel zo Slovenska pomerne málo (prepáčte mi moju neinformovanost) a tak som sa s velkou zvedavostou vybral na vystavu. V utulnom prostredi Ustavu pre kulturu vojvodinskych Slovákov som stretol pospolitost ludí ktorá napriek viac storocnemu odlučeniu od Slovenska rozprávala čisto slovensky. Namalovanim portretov a ich jednotlivou prezentaciou ste si oživili a uctili ludi ktorí sa vyznamne podielali na formovaní života nielen vo Vojvodine ale aj inde vo svete. S prekvapením som zistil ze kostol na ulici kde som v Bratislave vyrastal navrhol Michal Milan Harminc povodom z Kulpín pri Petrovci. Nás ludi z časti formuje okolie v ktorom žijeme, ale myslím si, že sme predovsetkym tým - čo hlboko v nas zanechali generacie nasich predkov. Zit v poznaní tychto ludí znamená nielen si ich uctievať - ale aj cez nich tvoriť, formovat našu budúcnosť.
Som rád ze som Vás stretol a prajem Vám vela pekných spoločných chvíl.
Pavol

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.