Keď bábky okúzlia pred Vianociami

27. decembra 2013
V utorok, 17.decembra v Ústave pre kutlúru vojvodinských Slovákov usporiadali predvianočný detský večierok.

17. decembra vo večerných hodinách sa z priestorov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov ozýval detský smiech, potlesky a všade okolo sa šírila predvianočná pozitívna a štedrá atmosféra. V ten deň ústav privítal približne šesťdesiat detí z Nového Sadu, Kysáča, Čelareva a iných prostredí.

Cieľom tohto večierku bolo zoskupiť predovšetkým slovenské novosadské deti, ale i deti z okolitých prostredí a ponúknuť im kvalitný detský kultúrny obsah po slovensky. O potrebe organizovať podobné akcie svedčí i fakt, že odozva detí bola veľká. Na večierku sme privítali vyše šesťdesiat detí, ich rodičov, učiteľov, študentov, profesorov.

Program moderovali bábky, za ktorými sa skrývali Ján Žolnaj a Branislav Čeman. Bábky sprevádzali deti celým programom, priblížili im miesto, kde sa nachádzajú, hostí večera, ako i Čarbológ, časopis študentov slovenského jazyka a literatúry v Novom Sade a výstavu Ľubomíra Sopku s ilustráciami pre deti. O Čarbológu a jeho najnovšom čísle, ktoré malo na tomto večierku zároveň i svoju prezentáciu deťom porozprávala i študentka 4. ročníka na Oddelení slovakistiky, Martina Bartošová a o výstave Ľubomóra Sopku sa zmienil i Pavel Matúch, keďže autor nebol prítomný.

Na večierku boli predstavené i piesne z najnovšieho ročníka festivalu Letí pieseň, letí, ktorý odznel predchádzajúci víkend v Kovačici. Odmenené piesne zaspievali Alexandra Vašeková, Iveta Kováčová, Valentína Chalupová ako i Martin Javorník, ktorý predniesol víťaznú skladbu Leto, milé leto.

Na večierku sa zúčastnila i Ema Stupavská, ktorá predviedla svoj tanec, ktorý získal pozoruhodné ocenenie v Českej republike.

Ako sa to i patrí na správny predvianočný večierok a štedrú predvianočnú náladu, na záver programu deti dostali i darčeky. Zorganizovaný bol mini-kvíz, kde správnym odpovedaním na jednoduché otázky o kultúre vojvodinských Slovákov deti mali možnosť získať kvalitné detské slovenské knihy. Všetky prítomné deti dostali i bohaté balíčky, ktoré pre nich pripravil ÚKVS.

O úspechu a potrebe ponúknuť deťom podobné slovenské kultúrne obsahy svedčí nielen počet detí, ktoré  sa zúčastnili na večietku, ale i radosť a úsmevy, ktoré boli na ich tvárach počas celého programu, ktorý sledovali takmer bez mihnutia.

Ústav sa teší, že mohol ponúknuť deťom predvianočné pobavenie tohto typu a ponúknuť deťom podobné obsahy sa bude snažiť i v pokračovaní svojej činnosti a i takýmto spôsobom zveľaďovať a rozvýjať slovenskú vojvodinskú kultúru aj u tých najmladších, ktorí predstavujú našu budúcnosť.

Anna Margareta Valentová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.