Správy Slovákov z Maďarska

S cieľom dohodnúť spoluprácu na realizácii štvrtého Dolnozemského jarmoku sa v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí stretli predstavitelia Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska.
Estónski, slovenskí a maďarskí prednášatelia hľadali odpovede na otázky vzťahu ľudového remeselníctva a dizajnérstva, zmien aspektov hodnotenia, zachovania tradičných techník a pod.
Na konferenciu prišli poslucháči a doktorandi univerzít z Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rakúska, Ruska, Srbska, Slovenska a Slovinska.
Najnovší Dolnozemský Slovák čitateľom a záujemcom o témy, ktoré sa týkajú Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, ponúka množstvo zaujímavých informácií, tentokrát z viacerých oblastí pôsobenia Slovákov.
V Národnostnej klubovni Spoločenských domov na Békešskej ceste v Békešskej Čabe otvorili vernisáž čižiem, dobovej obuvi, krpcov, papúč a náradia niekdajších obuvníkov.
Na výzvu predsedníčky miestnej slovenskej samosprávy Zuzany Gmoserovej pozbierali obyvatelia Malého Kereša za necelý mesiac okolo tisíc výstavných exponátov.
Pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry otvorili v békeščabianskej galérii Divadla Jókaiho vernisáž diel maliara a grafika Ladislava Lonoviča, ktorý nedávno oslávil 60. narodeniny.
Slovenské divadlo Vertigo (SDV) sa okrem tvorby a šírenia divadelných predstavení, čo je jeho primárnou náplňou, venuje aj detskej dramatickej tvorbe a divadlu.
V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa 19. januára uskutočnil literárny večer pod názvom Slováci o seba, na ktorom predstavili najnovšiu tvorbu dvoch popredných slovenských spisovateľov v Maďarsku.
V dňoch 31. januára – 5. februára predstavitelia Základnej školy M. Tita z Padiny a členky SKOS Šafárik z Dobanoviec pobudli na Slovensku, kde absolvovali semináre a poriadali interkultúrne večierky.