Proslava jubileja IZSM u Slovačkoj narodnoj biblioteci

21. oktobar 2010
Početkom oktobra u Slovačkoj narodnoj biblioteci u Martinu (Slovačka) održana je proslava dvadesetogodišnjice Istraživačkog zavoda Slovaka u Mađarskoj (IZSM).

V rámci osláv sa konala prezentácia činnosti inštitúcie a krst jej najnovšej publikácie s názvom Dvadsať rokov činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.

Na podujatí, hlavným organizátorom ktorého okrem VÚSM a hostiteľskej knižnice bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sa zúčastnila 12-členná delegácia bývalých i súčasných vedeckých pracovníkov ústavu a členov vedeckej rady pod vedením predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy Jána Fuzika. Delegáciu tvorili novozvolená riaditeľka Anna Kováčová, doterajšia riaditeľka Alžbeta Uhrinová Hornoková, zakladatelia ústavu univ. prof. Anna Divičanová, Ondrej Krupa, Matej Šipický a Ján Chlebnický, vedecká pracovníčka Tünde Tušková a referentky Zuzana Gulyášová a Magdaléna Laczová.

Na pôde SNK hostí z Maďarska privítali vymenovaná generálna riaditeľka inštitúcie Katarína Krištofová a jej zástupca Milan Rakús, ako aj znalkyne dolnozemských Slovákov a zahraničných slovacík Gabriela Hamranová a Eva Augustinová. V rámci slávnosti jubilantom zagratulovala Ľubica Bartalská z ÚSŽZ, ktorá popri prehľade náplne práce erudovaného tímu vedeckých pracovníkov zdôraznila, že „...spoločenskovedný ústav interdisciplinárneho charakteru je pozoruhodný a jedinečný už aj tým, že podobný by sme márne hľadali v prostredí slovenských komunít, či už na americkom kontinente, alebo v európskom zahraničí.“ Zároveň sa o slovenskej menšine v Maďarsku vyjadrila s optimistickým pohľadom do budúcnosti. Ako uviedla, „...takmer tristo rokov ich nepretržitého bytia ako menšiny je... eminentným znakom životaschopnosti tejto vetvy nášho národa. A na tom, aby bola životaschopná i naďalej, sa musíme podieľať my všetci, príslušníci slovenského národa. Verím, že bude mať i naďalej podiel na tom aj tento jubilujúci výskumný ústav, ktorý svojimi projektmi skúma nielen minulosť, ale robí zaujímavé programy aj pre súčasnú generáciu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť VÚSM a jeho pracovníkov predstavila spolupracovníčka ústavu Magdaléna Paríková z Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FFUK z Bratislavy, ktorá dlhé desaťročia spolupracuje so slovenskými bádateľmi v Maďarsku a je o. i. členkou Vedeckej rady (VR) ústavu od samých začiatkov existencie tohto pléna. Etnologička spestrila svoj prejav aj osobnými zážitkami z dlhoročnej spolupráce s kolektívom vedcov a ich spolupracovníkov.

Prezentácie najnovšej publikácie ústavu, vydanej pri príležitosti okrúhleho jubilea, sa ujal predseda VR VÚSM, iniciátor založenia ústavu Matej Šipický, ktorý popri detailnom prehľade zborníka vyzdvihol, že ústav počas dvadsaťročného pôsobenia aj v ťažších obdobiach, akým je napríklad súčasná doba, pracoval vždy úspešne. „Kniha... iste zaujme čitateľov, zaujímajúcich sa o históriu a kultúru slovenského zahraničia, ako aj tých, ktorí chcú preniknúť hlbšie do problematiky dvojjazyčnosti, zachovania jazyka a národného povedomia malej, roztrúsene žijúcej minority na východnom okraji strednej Európy,“ prízvukoval M. Šipický.

Výstavu, ktorá predstavuje činnosť ústavu podľa tematických okruhov, ako napr. zakladatelia, pracovníci, vedecká rada, publikácie a ich prezentácie, odborné prednášky, konferencie a výskumné tábory, súťaže pre mládež atď., slávnostne otvoril predseda CSS Ján Fuzik. Popri slovách uznania na adresu kolektívu inštitúcie predseda CSS zdôraznil, že ústav je dodnes akýmsi modelom pre ostatné národnosti v Maďarsku. Bol prvou národnostnou inštitúciou tohto typu v Maďarsku, a to ešte pred zrodom menšinového zákona. Veľkým medzníkom v jeho činnosti je rok 2003, odkedy sú financie na jeho činnosť zabezpečované priamo zo štátneho rozpočtu MR. Ján Fuzik poďakoval Alžbete Uhrinovej Hornokovej za dlhoročnú prácu na čele ústavu a oficiálne zahlásil vymenovanie Anny Kováčovej za riaditeľku Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, o ktorom Valné zhromaždenie CSS rozhodlo deň predtým.

Delegáciu Slovákov z Maďarska privítal na druhý deň primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.


úsžz-csl

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka je u četvrtak 12. novembra otvorena nesvakidašnja izložba naivne umetnosti.
V Starej Pazove bola 2. novembra otvorená výstava prác výtvarných umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.
U četvrtak 29. oktobra 2020. godine u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka održana je XVI muzikološka konferencija Slovačka muzika u Vojvodini.
V Ústave pre kultúru vojv. Slovákov sa v pondelok 02. novembra 2020 uskutočnila prezentácia novej knižnej publikácie Pavel Chrťan – Master Chef Carving.
Tradičný edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil 23. 10. 2020 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
V sobotu 24. októbra 2020 sa vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci uskutočnilo stretnutie popredných slovenských a srbských básnikov.
V rodnom dome národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove je otvorená etnologická výstava pod názvom 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy.
Do galérie portrétov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pribudol ďalší obraz - portrét Miry Brtkovej.