Umenie vytvárala zo všetkého čoho sa dotkla REFLEXIE – retrospektívna výstava Miry Brtkovej v Múzeu mesta Belehrad

21. april 2021
Retrospektívna výstava Miry Brtkovej (1930 – 2014) REFLEXIE bola otvorená v utorok 16. marca 2021 v Múzeu mesta Belehrad v Resavskej ulici číslo 40b.

Retrospektívna výstava Miry Brtkovej (1930 – 2014) REFLEXIE bola otvorená v utorok 16. marca 2021 v Múzeu mesta Belehrad v Resavskej ulici číslo 40b. Organizátormi výstavy sú Múzeum mesta Belehrad a Nadácia Miry Brtkovej z Belehradu. Je to zatiaľ najobsiahlejšia a najkomplexnejšia výstava Miry Brtkovej, akú sme doposiaľ mali príležitosť vidieť. Výstava je väčšia a významnejšia aj od tej Nestabilné rovnováhy (2012), ktorá bola zrealizovaná ako posledná za života umelkyne v Múzeu súčasného umenia v Novom Sade. Spomínam si na početné výstavy našich výtvarných velikánov z druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia: Milana Konjovića v Galérii Matice Srbskej (1973) v Novom Sade, Ľubice Cuce Sokićovej v SANU v Belehrade (1995), Vladimíra Veličkovića v SANU v Belehrade (2013), Jovana Soldatovića, Petra Lubardu, Petra Omčikusa, Kosary Bokšanovej a ďalších výtvarníkov – a ani jeden z týchto autorov nemal takúto veľkú výstavu, na ktorej sa mohol prezentovať svojím rozsiahlym dielom, prácami, ktoré vznikali v samotných začiatkoch ich umeleckej dráhy, až po koniec života. Naisto viem, že za týchto predošlých päťdesiat rokov ani jeden náš výtvarník nemal takú bohatú a veľkolepú výstavu u nás, v Srbsku, akú Nadácia Miry Brtkovej usporiadala našej slovenskej autorke.

Početní predstavitelia médií, kultúrnych a diplomatických inštitúcií a návštevníkov z domova a zo sveta sa mohli kochať v kráse vystavených diel Miry Brtkovej. Výstavu otvoril Radovan Jokić, pomocník ministerky kultúry Srbska a naši, dnes hádam najvýznamnejší výtvarní kritici, Sava Stepanov z Nového Sadu a prof. Dr. Ješa Jerko Denegri z Belehradu. Spred nadácie sa prihovorili aj kunsthistorik Miroslav Rodić a akademický maliar a grafik Jozef Klátik, ktorý je zároveň aj správcom tejto nadácie.

Spomínam si, keď sa na mňa, vtedy ešte iba pätnásťročného chlapca, z Galérie Múzea súčasného umenia v Belehrade (1971) na Parížskej ulici neďaleko Kalemegdanu pozeral veľkoplošný plagát, ktorý už z diaľky informoval milovníkov výtvarného umenia a náhodných okoloidúcich o prvej výstave Miry Brtkovej v Srbsku! Nadšene som vykríkol: Aha – naša Mira Brtková! Tá výstava bola následne otvorená aj v Múzeu súčasného umenia v Novom Sade (1971) u pána Slobodana Sanadera, riaditeľa múzea a výtvarného kritika. Odvtedy ubehlo presne pol storočia! Výstava REFLEXIE poskytuje návštevníkom pohľad na rozmanitý multimediálny opus Miry Brtkovej z odstupom päťdesiatich rokov od jej prvej samostatnej výstavy v Srbsku (v tomto prípade môžno hovoriť o premyslenom postupe/kontexte organizátorov).

Na súčasnej výstave REFLEXIE je prezentované viac než 300(!) prác umelkyne zo všetkých jej tvorivých období: rímske obrazy, biele obrazy, farebné koláže, vyšívané obrazy, obrazy v plexiskle, sochy od tzv. červených sôch malého formátu, po monumentálne lineárne sochy a metamechanické sochy, módne návrhy, Brtkovej video tvorbu a video tvorbu o Brtkovej. Retrospektívna výstava poskytuje prehľad Brtkovej tvorby od roku 1964, teda od rímskeho obdobia až po posledné roky jej života. Sú tu cykly obrazov realizovaných v duchu postinformelu, ktorými umelkyňa začínala svoju maliarsku dráhu v Ríme, farebné plochy, hrdzavé plochy, zlaté plochy... po výskum svetla a farieb z obdobia tvorby v rámci medzinárodnej skupiny Illumination. Členmi tejto skupiny boli zakladateľ a duchovný učiteľ – svojrázny guru, Japonec Nabuya Abe (1913 – 1974), americká umelkyňa Marcia Hafif (1929 – 2018), Milena Čubrakovićová (1924 – 2004), zo Srbska, taliansky umelec švajčiarského pôvodu Aldo Schmid (1935 – 1978) a Paolo Patelli (1934) tiež z Talianska. Nabuya Abe ich usmerňoval k návratu do vlastného vnútra, ku vlastným koreňom, k vlastnému pôvodu, smerom k metafyzike a svetlu.

Nasleduje cyklus bielych obrazov, ktorý sa vyznačuje racionalistickou geometrickou formou, novým spracovaním bielej mramorovej hmoty (v podobe linearného prachu na bielom plátne), priestoru a svetla v maľbe, ku ktorým sa po roku 2000 opäť nadšene vrátila - zväčšila formát, rozvinula myšlienku a formu. Mirine biele obrazy korešpondujú s aktuálnymi tendenciami na medzinárodnej umeleckej scéne, ktoré sa sústreďujú na vnímanie, intuíciu, meditáciu, alebo umenie ako transcendenciu vznikajúcej reality. V rímskom prostredí praktikovala niektoré zo špecifických maliarskych koncepcií spôsobom (p)op-umeleckého poňatia maľby. Vo svojom multimediálnom opuse autenticky použila papier, textil a tradičné techniky vyšívania, pričom skúmala miesto stretnutia dvojrozmerných diel s trojrozmernosťou a voľnou formou (koláž, asambláž, montáž, objekt). Jej umelecký prejav zostáva v súlade s dôrazom na umelecké prvky, ako sú štrukturálna jedinečnosť/samostatnosť a pikturálne hodnoty, ako to ukazujú cykly Lineari a Čistá maľba.

Výstava REFLEXIE nám približuje proces transformácii jej umeleckej identity, od praktík postinformelistických skúseností, po predstaviteľov nových tendencií v súčasnom európskom umení, od obhajcov Arganovho1 projektu a Mennovho2 názoru, že „umenie má právo byť samostatné, nie však preto aby sa vyčleňovalo, ale aby bolo vzorom pre ďalšie vedomosti a praktiky “, po približovanie sa ku Olivovmu3 konceptu transavantgardy, podľa ktorého„ tkanivo nového umenia je presiaknuté značnou dávkou subjektivizmu a citlivosti, ktoré by sa nemali chápať iba ako autobiografický a súkromný syndróm, ale ako súlad umenia a individuálnych motívov očistený použitím vedomého a kontrolovaného jazyka.“ Okrem toho, táto výstava poskytuje aj vzácny pohľad na vplyvy nových tendencií v súčasnom európskom umení na prúdy v juhoslovansko-srbskom umení druhej polovice 20. storočia.

Po výstavách v Belehrade a v Novom Sade Brtková nadviazala vzťahy s belehradskou umeleckou scénou účasťou na trienále v roku 1967 a októbrovom salóne v roku 1968. Nasledovali samostatné výstavy v Sarajeve v roku 1970, v Novom Sade a Belehrade, po ktorých opakovane vystavovala samostatne a kolektívne.

Mira Brtková sa sochárstvu venovala od roku 1990, po tragickej smrti svojho manžela Dragana Kresoju (1946 – 1996), filmového režiséra a syna Miloša Stefana Kresoju (1972 – 1996), kameramana, takže táto výstava obsahuje všetky jej sochárske tematické cykly (Akumulácie, Červená plastika, Lineárna plastika, Metamechanika, Exteriér-Vnútro ...) – od sôch malého formátu, k monumentálnym sochám-objektom, cez ktoré je možné fyzicky prejsť. Retrospektíva Nestabilné rovnováhy, ktorá bola zrealizovaná v roku 2012 v Novom Sade, sublimovala jej predošlú prácu. Ako uvádza belehradský denník Večernje NOVOSTI vo svojom titulnom článku zo dňa 16. marca 2021: „Umenie vytvárala zo všetkého čoho sa dotkla“4

Slovenský pôvod, ktorý mala Mira Brtková v sebe hlboko zakorenený, hral významnú rolu v procese jej umeleckého formovania v srbskom prostredí (vyšívané obrazy, Mirine unikátne módne šaty, sochy vojenských hraničiarov) a jej dielu vštepil jedinečný genetický kód Miry Brtkovej, ktorým ovplyvnila aj vtedajší Rím, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia bol veľkou a dynamickou medzinárodnou umeleckou scénou.

Mira Brtková sa venovala aj divadelnej a filmovej tvorbe (v roku 1972 sa zúčastnila nakrúcania filmu Sutjeska, keď sa zoznámila so svojím budúcim partnerom Draganom Kresojom, filmovým režisérom), scénografii, kostýmovému umeniu, animovanému filmu, maľbe, koláži, sochárstvu a móde. Jej jedinečné šaty inšpirované slovenským krojom a výšivkou, o ktorých písal aj VOGUE,5 obliekali najznámejšie hviezdy svojej doby: herečka Isabella Rossellinyová, manekýnka Ljiljana Tica, speváčka Lepa Brena.

Mira Brtková v roku 1994 založila umelecké združenie Biro bunker v Starej Pazove. Aktívne tvorila až do posledných rokov svojho života.

Retrospektívna výstava REFLEXIE bola organizačne, obsahovo a výtvarne výnimočne premyslená. Pracovala na nej spústa odborníkov, tých najlepších. Výber prác umelkyne a inštaláciu mali na starosti Ivan Mitrić a Miroslav Rodić, kým kompletný generálny koncept a dizajn výstavy (ako uvádzajú organizátori v katalógu/knihe) mala na starosti Isidora M. Nikolićová.

Výstava „REFLEXIE“ je umiestnená v 16 sieňach prvého poschodia výstavného priestoru Múzea mesta Belehrad. Pre pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 početná skupina novinárov a návštevníkov bola privítaná 16. marca o 12:00 h a ďalšia skupina návštevníkov o 17:00 h. Pôvodne mala byť otvorená do 25. apríla 2021, avšak pre veľký záujem a mimoriadne pozitívne ohlasy bude predĺžená do 10. mája. Pri príležitosti výstavy bol vytlačený reprezentatívny, vyše štyristo stranový katalóg v pevnej väzbe, pre ktorý texty napísali kunsthistorici: prof. Dr. Ješa Denegri, Sava Stepanov, Olivera Jankovićová a Selena Andrićová.

Autor: Miroslav Benka, fotografie: Alena Klátiková a Miroslav Benka

Komentari

Direct, 1xbet provides approximately 90 athletics to choose from; In addition, all market markets are calculated more than 4,500, with many new aggregates every day. The brand’s websites combine body games, casinos and bingo, under one roof and, in addition to providing an exchange of Paris. With the number of pending payment options, sports and market segments, this online portal requires parts at the next level. Then we recorded the sports you will see here.
1xbet india

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatin autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.