U znaku traganja za pravim vrednostima

4. jun 2018
Poželimo dobrodošlicu broju 3-4 / 2018 Novog života.

Dve pesme srpskog pesnika Ivana Gađanskog Sedmo pismo u prazninu Jovana Sterije Popovića i Putovanje u izboru Vićazoslava Hronjeca i prevodu Františeka Lipke predstavljaju uvertiru broja 3-4 / 2018 Novog života. Uvodnim esejem Od kritike ka reprezentativne književnosti čitaocima se predstavlja savremeni srpski književni kritičar, teoretičar i prozni pisac dr Slobodan Vladušić. Ovaj esej je odlomak iz knjige Književnost i komentari, koja je na ovogodišnjem Salonu knjiga u Novom Sadu nagrađena Nagradom Laze Kostića. Autor u eseju primećuje krizu kritike, koju smatra znakom jedne druge krize - krize autonomije književnosti. Konstatuje u njemu da se književna kritika danas povlači u pozadinu i u širem smislu kao tumačenje književnosti, ali takođe i u užem smislu kao njeno vrednovanje. Promišlja o tome šta će se dogoditi sa književnošću koja je izgubila autononiju. Esej je prevela Edita Povolna Kmećkova.

U 70. godištu Novog života objavljujemo serijal razgovora sa bivšim glavnim i odgovornim urednicima ovog časopisa. U prethodnom broju smo objavili razgovor sa dr Mihalom Harpanjem, a u ovom broju sa Vićazoslavom Hronjecom pod nazivom: Afirmisati se u Slovačkoj – to bi trebalo da bude primarni cilj Novog života, koji je Novi život uređivao u dva duga perioda 1982 – 1989 a zatim i u godinama 1998 – 2004. Razgovor je ilustrovan fotografijama autora i njegovih saradnika iz tog perioda.

Rubriku Pulsiranje književnosti čine prvenstveno nagrađeni radovi sa prošlogodišnjeg književnog konkursa: Četiri prstohvata sreće i jedna prekomerna Annamarije Boldocki Grbić, tri pesme Katarine Mosnakove-Bagljašove Urbani nomadi i Nar Anne Margarete Valentove. Kao gošću iz Rumunije u ovoj rubrici objavljujemo Dagmar-Mariju Anoku i njenu pripovetku Dečak.

Tekstom Lutkarstvo kao živi deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Slovačke, koji objavljujemo u rubrici Tekstovi i konteksti ćemo na trenutak skrenuti sa književnih okvira i izaći u oblast pozorišne umetnosti i podsetićemo čitaoce da je 2016. godine slovačko i češko lutkarstvo upisano na UNESCOV Reprezentativni spisak nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Studiju je napisao Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., koji je direktno učestvovao u pripremi nominacije ovog kulturnog elementa na ovu reprezentativnu listu. Tekst je ilustrovan fotografijama koje ilustruju tradicionalnost lutkarske pozorišne umetnosti u Slovačkoj.

U okviru rubrike 61. književno savetovanje objavljujemo dva teksta. Tekst Razvijanje srpsko-slovačkih književnih veza saradnjom dva udruženja pisaca napisao je Martin Prebuđila a tekst Aktivistkinje ženskih društava kao mostovi jugoslovensko-slovačke saradnje napisala je Ljudmila Beređiova-Stupavska. U prvom tekstu je reč o razvijanju srpsko-slovačkih književnih veza - mahom preko udruženja pisaca danas a u drugom u prošlosti i to preko ženskih društava i udruženja.

Od nedavno preminulog Jana Labata se oprašta nekrologom Vjera Benkova.

Recenziju knjige Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika napisao je Augustin Maćovčik pod nazivom Rečnik slovačkih pregalaca u Vojvodini.

Na kraj broja smo uvrstili dva izveštaja. Dr. Zuzana Čižikova u tekstu Premeti stvaralaštva piše o rezultatima prošlogodišnjeg književnog konkursa za najuspešniju prozu ili poeziju za decu koji svake godine objavljuje NSSNM, SVC i „Zornjička“ a Izveštajem Komisije za dodelu Nagrade Novog života za 2017. godinu Juraj Bartoš, predsednik komisije, referiše o radu i odluci ove komisije. U rubrici Miscelenea kao treći tekst objavljujemo informaciju Vladimira Valenćika Likovni svet Milana Suđija o njegovim slikama izloženim na samostalnoj izložbi u Galeriji Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu i Galeriji SND u Kisaču.

Broj je ilustrovan reprodukcijama slika Milana Suđija i fotografijama uz pojedine tekstove.

 

Uživajte u čitanju!

Zdenka Valent Belić

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
MOMS Petrovac i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovakaorganizovao je veče u čast 80. rođendanu istaknute spisateljice Vjere Benkove.
Pokrajinska smotra recitatora “Pesniče naroda mog” održana od 12. do 14. aprila u Sečnju je bile obeležena obeležavanjem pedesetogodišnjeg jubileja.
Od 12. do 14. aprila je u Staojj Pazovi održana međunarodna konferencija “Uskršnje tradicije staropazovačkih Slovaka – Panjičke”.
Seminar za podršku pozorišne umetnosti u okviru Programa stručnog usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti održan je 13. aprila 2019. godine u klubu Pozorišta “VHV”.
Festival pozorišnh inscenaija autora sa “Donje zemlje” “ĐIDA”, koji je održan od 29. marta do 7. aprila u Pivnicama, dostojanstveno je proslavio svoju dvadesetpetogodišnju egzistenciju.
Slovački izdavački centar i časopis Novi život pozivaju zainteresovane da pošalju referate na 63. Književno savetovanje, koje će biti održano 04. maja 2019. u Bačkom Petrovcu.
Iz štampe je izašao prvi dvobroj 71. godišta našeg časopisa za književnost i kulturu NOVI ŽIVOT.
U petak 29. marta je u Pivnicama počeo 25. festival pozorišnih inscenacija autora sa “Donje zemlje”, koji se već odavno upisao u istoriju kulture vojvođanskih Slovaka.
U galeriji “Zuzka Medveđova” u Bačkom Petrovcu će biti od 30. marta do 12. maja otvorena samostalna izložba akademskog slikara Pavela Popa.
Kisačko amatersko pozorište KC “Kisač” je u subotu 30. marta izvelo premijeru pozorišne predstave “U džavnom interesu”.