U znaku traganja za pravim vrednostima

4. jun 2018
Poželimo dobrodošlicu broju 3-4 / 2018 Novog života.

Dve pesme srpskog pesnika Ivana Gađanskog Sedmo pismo u prazninu Jovana Sterije Popovića i Putovanje u izboru Vićazoslava Hronjeca i prevodu Františeka Lipke predstavljaju uvertiru broja 3-4 / 2018 Novog života. Uvodnim esejem Od kritike ka reprezentativne književnosti čitaocima se predstavlja savremeni srpski književni kritičar, teoretičar i prozni pisac dr Slobodan Vladušić. Ovaj esej je odlomak iz knjige Književnost i komentari, koja je na ovogodišnjem Salonu knjiga u Novom Sadu nagrađena Nagradom Laze Kostića. Autor u eseju primećuje krizu kritike, koju smatra znakom jedne druge krize - krize autonomije književnosti. Konstatuje u njemu da se književna kritika danas povlači u pozadinu i u širem smislu kao tumačenje književnosti, ali takođe i u užem smislu kao njeno vrednovanje. Promišlja o tome šta će se dogoditi sa književnošću koja je izgubila autononiju. Esej je prevela Edita Povolna Kmećkova.

U 70. godištu Novog života objavljujemo serijal razgovora sa bivšim glavnim i odgovornim urednicima ovog časopisa. U prethodnom broju smo objavili razgovor sa dr Mihalom Harpanjem, a u ovom broju sa Vićazoslavom Hronjecom pod nazivom: Afirmisati se u Slovačkoj – to bi trebalo da bude primarni cilj Novog života, koji je Novi život uređivao u dva duga perioda 1982 – 1989 a zatim i u godinama 1998 – 2004. Razgovor je ilustrovan fotografijama autora i njegovih saradnika iz tog perioda.

Rubriku Pulsiranje književnosti čine prvenstveno nagrađeni radovi sa prošlogodišnjeg književnog konkursa: Četiri prstohvata sreće i jedna prekomerna Annamarije Boldocki Grbić, tri pesme Katarine Mosnakove-Bagljašove Urbani nomadi i Nar Anne Margarete Valentove. Kao gošću iz Rumunije u ovoj rubrici objavljujemo Dagmar-Mariju Anoku i njenu pripovetku Dečak.

Tekstom Lutkarstvo kao živi deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Slovačke, koji objavljujemo u rubrici Tekstovi i konteksti ćemo na trenutak skrenuti sa književnih okvira i izaći u oblast pozorišne umetnosti i podsetićemo čitaoce da je 2016. godine slovačko i češko lutkarstvo upisano na UNESCOV Reprezentativni spisak nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Studiju je napisao Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., koji je direktno učestvovao u pripremi nominacije ovog kulturnog elementa na ovu reprezentativnu listu. Tekst je ilustrovan fotografijama koje ilustruju tradicionalnost lutkarske pozorišne umetnosti u Slovačkoj.

U okviru rubrike 61. književno savetovanje objavljujemo dva teksta. Tekst Razvijanje srpsko-slovačkih književnih veza saradnjom dva udruženja pisaca napisao je Martin Prebuđila a tekst Aktivistkinje ženskih društava kao mostovi jugoslovensko-slovačke saradnje napisala je Ljudmila Beređiova-Stupavska. U prvom tekstu je reč o razvijanju srpsko-slovačkih književnih veza - mahom preko udruženja pisaca danas a u drugom u prošlosti i to preko ženskih društava i udruženja.

Od nedavno preminulog Jana Labata se oprašta nekrologom Vjera Benkova.

Recenziju knjige Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika napisao je Augustin Maćovčik pod nazivom Rečnik slovačkih pregalaca u Vojvodini.

Na kraj broja smo uvrstili dva izveštaja. Dr. Zuzana Čižikova u tekstu Premeti stvaralaštva piše o rezultatima prošlogodišnjeg književnog konkursa za najuspešniju prozu ili poeziju za decu koji svake godine objavljuje NSSNM, SVC i „Zornjička“ a Izveštajem Komisije za dodelu Nagrade Novog života za 2017. godinu Juraj Bartoš, predsednik komisije, referiše o radu i odluci ove komisije. U rubrici Miscelenea kao treći tekst objavljujemo informaciju Vladimira Valenćika Likovni svet Milana Suđija o njegovim slikama izloženim na samostalnoj izložbi u Galeriji Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu i Galeriji SND u Kisaču.

Broj je ilustrovan reprodukcijama slika Milana Suđija i fotografijama uz pojedine tekstove.

 

Uživajte u čitanju!

Zdenka Valent Belić

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Kameraman a riaditeľ fotografie Jozef Maďar si tohto roku pripomína 60 rokov života, 50 rokov amatérskej filmovej kariéry a 40 rokov profesionálnej filmovej kariéry.
45. Prehliadka sólových spevákov Padina spieva sa konala v sobotu 15. septembra 2018 v Padine.
V Dome Matice slovenskej v Lučenci, v utorok 11. septembra 2018 otvorili ďalšiu výstavu autora Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča.
Sa dve pesme Božidara Milidragovića Ugovor o ćutanju i Senka u izboru Vićazoslava Hronjeca poželećemo dobrodošlicu čitaocu dvobroja 7/8 Novog života.
V rámci Festivalu Piano City v Novom Sade, jeden koncert sa konal aj v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, v piatok 7. septembra 2018.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva všetkých záujemcov, aby podali návrhy na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2019.
V peknom a príjemnom ovzduší na salaši Katai v Malom Iďoši sa v sobotu 1. septembra 2018 uskutočnila úvodná časť Etnologickej konferencie s podnázvom Folklórna debata.
2. kurz choreografie slovenského ľudového tanca v organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady SNM sa konal od 31. augusta do 2. septembra 2018 na sálaši Kátai v Malom Iđoši.
V trochu netradičnom termíne, ale predsa pred začiatkom nového školského roka, v prvú septembrovú nedeľu sa v tomto roku uskutočnilo tradičné podujatie Detská svadba.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do II. edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.