U znaku traganja za pravim vrednostima

4. jun 2018
Poželimo dobrodošlicu broju 3-4 / 2018 Novog života.

Dve pesme srpskog pesnika Ivana Gađanskog Sedmo pismo u prazninu Jovana Sterije Popovića i Putovanje u izboru Vićazoslava Hronjeca i prevodu Františeka Lipke predstavljaju uvertiru broja 3-4 / 2018 Novog života. Uvodnim esejem Od kritike ka reprezentativne književnosti čitaocima se predstavlja savremeni srpski književni kritičar, teoretičar i prozni pisac dr Slobodan Vladušić. Ovaj esej je odlomak iz knjige Književnost i komentari, koja je na ovogodišnjem Salonu knjiga u Novom Sadu nagrađena Nagradom Laze Kostića. Autor u eseju primećuje krizu kritike, koju smatra znakom jedne druge krize - krize autonomije književnosti. Konstatuje u njemu da se književna kritika danas povlači u pozadinu i u širem smislu kao tumačenje književnosti, ali takođe i u užem smislu kao njeno vrednovanje. Promišlja o tome šta će se dogoditi sa književnošću koja je izgubila autononiju. Esej je prevela Edita Povolna Kmećkova.

U 70. godištu Novog života objavljujemo serijal razgovora sa bivšim glavnim i odgovornim urednicima ovog časopisa. U prethodnom broju smo objavili razgovor sa dr Mihalom Harpanjem, a u ovom broju sa Vićazoslavom Hronjecom pod nazivom: Afirmisati se u Slovačkoj – to bi trebalo da bude primarni cilj Novog života, koji je Novi život uređivao u dva duga perioda 1982 – 1989 a zatim i u godinama 1998 – 2004. Razgovor je ilustrovan fotografijama autora i njegovih saradnika iz tog perioda.

Rubriku Pulsiranje književnosti čine prvenstveno nagrađeni radovi sa prošlogodišnjeg književnog konkursa: Četiri prstohvata sreće i jedna prekomerna Annamarije Boldocki Grbić, tri pesme Katarine Mosnakove-Bagljašove Urbani nomadi i Nar Anne Margarete Valentove. Kao gošću iz Rumunije u ovoj rubrici objavljujemo Dagmar-Mariju Anoku i njenu pripovetku Dečak.

Tekstom Lutkarstvo kao živi deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Slovačke, koji objavljujemo u rubrici Tekstovi i konteksti ćemo na trenutak skrenuti sa književnih okvira i izaći u oblast pozorišne umetnosti i podsetićemo čitaoce da je 2016. godine slovačko i češko lutkarstvo upisano na UNESCOV Reprezentativni spisak nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Studiju je napisao Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., koji je direktno učestvovao u pripremi nominacije ovog kulturnog elementa na ovu reprezentativnu listu. Tekst je ilustrovan fotografijama koje ilustruju tradicionalnost lutkarske pozorišne umetnosti u Slovačkoj.

U okviru rubrike 61. književno savetovanje objavljujemo dva teksta. Tekst Razvijanje srpsko-slovačkih književnih veza saradnjom dva udruženja pisaca napisao je Martin Prebuđila a tekst Aktivistkinje ženskih društava kao mostovi jugoslovensko-slovačke saradnje napisala je Ljudmila Beređiova-Stupavska. U prvom tekstu je reč o razvijanju srpsko-slovačkih književnih veza - mahom preko udruženja pisaca danas a u drugom u prošlosti i to preko ženskih društava i udruženja.

Od nedavno preminulog Jana Labata se oprašta nekrologom Vjera Benkova.

Recenziju knjige Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika napisao je Augustin Maćovčik pod nazivom Rečnik slovačkih pregalaca u Vojvodini.

Na kraj broja smo uvrstili dva izveštaja. Dr. Zuzana Čižikova u tekstu Premeti stvaralaštva piše o rezultatima prošlogodišnjeg književnog konkursa za najuspešniju prozu ili poeziju za decu koji svake godine objavljuje NSSNM, SVC i „Zornjička“ a Izveštajem Komisije za dodelu Nagrade Novog života za 2017. godinu Juraj Bartoš, predsednik komisije, referiše o radu i odluci ove komisije. U rubrici Miscelenea kao treći tekst objavljujemo informaciju Vladimira Valenćika Likovni svet Milana Suđija o njegovim slikama izloženim na samostalnoj izložbi u Galeriji Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu i Galeriji SND u Kisaču.

Broj je ilustrovan reprodukcijama slika Milana Suđija i fotografijama uz pojedine tekstove.

 

Uživajte u čitanju!

Zdenka Valent Belić

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Nakon kratke i teške bolesti preminula je Vesna Hrćan, slikarka naive iz Kovačice. Sahrana preminule će biti u četvrtak 14. februara 2019. godine na groblju u Kovačici.
U subotu 9. februara 2019. god. u Pivnicama je održan seminar horskog pevanja "Nova pesma", u okviru kojeg je bila i promocija publikacije Juraja Suđija u izdanju ZKVS.
Predstavom “Đavo u bračnom raju” je Slovačko pozorište VHV u Staroj Pazovi obeležilo 116. godišnjicu pozorišnog života u ovoj sredini.
Prípravy na 25. ročník festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov sú plnom prúde. Jubilejná DIDA bude prebiehať v ustálenom marcovo-aprílovom termíne, tentoraz od 29. marca do 7. apríla.
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je u petak 18. januara 2019. godine svečanim programom obeležio desetu godišnjicu rada.
Predsednik Kancelarije za Slovake u dijaspori Jan Varšo je u petak 18. januara posetio našeg istaknutog likovnog umetnika u njegovom ateljeu i tom prilikom mu predao Spomen medalju KSD.
U petak, 18. januara, otpočela je tradicionalna zimska književna manifestacija Zima sa knjigom u Selenči.
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka održaće svečanost povodom proslave 10. godišnjice rada Zavoda, danas 18. januara 2019. godine u 13.00 h u prostorijama Zavoda u Novom Sadu.
Izašao je broj 11 - 12/2018 Mesečnika za književnost i kulturu "Novi život".
V priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v októbri a novembri lanského roka svoju šiestu samostatnú výstavu fotografií pod názvom Masky z benátskej lagúny mal Ján Hlaváč.