Uskoro će izaći broj 3-4 časopisa „Novi život“

18. april 2017
U susret 61. književnom savetovanju, koje će se održati 22.04. u svečanoj sali Gimnazije „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, izaći će broj 3-4 mesečnika za književnost i kulturu „Novi život“.

Uvodni esej Egzistencija Slovaka sa Donje zemlje (Bytie dolnozemských Slovákov) doc. PhDr. Mihal Babjak, Mr. otvara broj 3-4. Autor teksta se potrudio da sagleda fenomen pojmova Donja zemlja i Slovaci sa Donje zemlje. Pokušao je sa definiše suštinu duha i duše ovog fenomena. Cilj teksta jeste da odgovori na pitanje šta čini mitološku osnovu, po kojoj se ovi Slovaci razlikuju od drugih i na osnovu čega grade svoj autentični identitet i autohtonu kulturu. Kao osnovne zajedničke karakteristike navodi: radnost i stvaralaštvo, mit selidbe (levičarski i desničarski koncept), heroičnost, obrazovanje i versku pripadnost. Kulturni identitet je po njemu viši stepen od nacionalnog i upravo ovo smatra značajnim sastavnim delom postojanja svakog pojedinca, ali i kolektiva. Kaže da je važno da stalno budemo svestni, ali i da podučavamo naraštaje, da smo poslednja karika dugog lanca ljudi, koje vezuje zajednički kulturni identitet, da se nijedan kulturni identitet ne môže na silu konzervirati i očuvati u neprirodnom stanju, nego da ćemo najviše za njega učiniti onda, ako ga negujemo i razvijamo njegove prirodne razvojne promene.

U rubrici Chet umesto trijaloga, na koje smo već navikli čitaoce, ovoga puta kao osveženje objavljujemo razgovor naše spisateljice Vjere Benkove sa proznom spisateljicom iz Slovačke, teoretičarkom umetnosti i direktorkom Galerije „Jozef Kolar“ u Banskoj Štjavnjici Rut Lihnerovom. U razgovoru nazvanom Književnost kao način postojanja (Literatúra ako spôsob bytia) obuhvaćeno je poreklo, počeci, delo i umetnička osećanja i shvatanja ove autorke.

U rubrici Pulsiranje književnosti objavljujemo četiri teksta. Dva sa prošlogodišnjeg književnog konkursa: prozu Koraci Miša Smišeka i ciklus pesama Tak-tik Katarine Mosnak-Bagljaš. U priči sa jakom autentičnom emocijom Koraci (Kroky), u kojoj dominira sanjiva atmosfera dočarana stvaralačkom strategijom lirizacije, Mišo Smišek konfrontuje egzistencijalno unutrašnje preživljavanje prijateljskog ili partnerskog odnosa sa potpunim odsustvom tog odnosa u stvarnosti. Konfrontacija se vrši u korist unutrašnjeg a na štetu spoljašnje manifestacije. Smišek time naglašava značaj duhovnog u egzistenciji čoveka i težinu subjektivne percepcije stvarnosti. Autor koristi već proverene strategije prenošenja unutar lirskog subjekta narativne radnje i lirizaciju proznog tkiva i postiže time stilistički precizno i tačno prikazivanje unutrašnje napetosti, ljubavi, nade, razočarenja, preplitanje stvarnog sa priželjkivanim. Smišekova proza nas dotiče jakim akutnim iskazom o potrebi onog drugog, ali takođe i autorovom veštinom da utiče na naša osećanja bez imalo sentimentalnosti.

U tri pesme iz ciklusa Tak-tik: Rande sa metaforom, Uljana reka i Kazaljke egzistencije, Katarina Mosnak-Bagljaš mahom funkcionalnim igrama reči prevrednuje autorske strategije i smisao pisanja i nagoveštava da književnost i umetnost, kao i vreme i postojanje, jeste moguće shvatati i rasterećeno, kao igru i da nije moguće pisati na silu, kao obavezu ili po naređenju. Parafrazirajući autorku ne treba na randevu pozivati mrtvu metaforu. Prostom igrom reči i permutiranjem rečce tik-tak na tak-tik izrazila je semantičko pomeranje sa prostog proticanja vremena na taktiziranje i poigravanje s vremenom, protokom i prolaznošću.

Prozom Ljubav je jabuka (Láska je jabĺčko) ilustrujemo delo autorke iz razgovora Rut Lihnerove. Autorka v njoj u stilu Nilove Slobodne dece Samerhila piše o granicama slobode u odrastanju devojčice, o ljubavi prema prirodi i prirodnosti. Priča je objavljena u istoimenoj knjizi, koja je peti svezak Tranosciusove edicije Profili, koja mapira delo značajnih savremenih slovačkih proznih pisaca. Ovaj plastični izbor autorkinog dela je sastavio Vladimir Petrik.

Odlomkom iz romana Tri žene, dva muškarca i ja - mala porodična saga iz Čičmana nazvanom Isceliteljka Katrjena (Liečiteľka Katriena) uvodimo drugu autorku iz razgovora Vjeru Benkovu. Bajkovitom atmosferom tematizujući odnos prema prirodi i ženama koje stare a koje nose breme intelektualne nadređenosti i socijalnog izopštenja spisateljica Benkova intrigira čitaoca najavljujući zanimljivo štivo za nas, pošto izađe ovaj roman, a to će se dogoditi već u toku ove godine.

Krajem februara iz ovozemaljskog oblika egzistencije u književno-mitsku poziciju otišla je slovačka egzilna spisateljica Jaroslava Blažkova, autorka čuvenog Najlonskog meseca, koja je nakon perioda represivnog socijalističkog realizma otvoreno progovorila o unutrašnjem svetu mladih. Sa Jaroslavom se u naše ime oprostila Vladimira Komorovska prigodnim nekrologom.

Dva teksta čine rubriku Tekstovi i konteksti. Dr. Mihal Harpanj pisao je o Slovačkim vojvođanskim piscima u Slovačkim pogledima (1881-1916). U ovom tekstu je sistematski istražio koji naši pisci (odnosno oni, koje smatramo da su slovački vojvođanski pre Prvog svetskog rata) su pisali i objavljivali u časopisu Slovački pogledi. To su bili: Jozef Podradski, Emi Kolenji, Feliks Kutljik, Mihal Godra, Jan Kvačala, Jozef Maljak, Albert Marćiš, Gustav Maršal-Petrovski, Marina Ormisova, Jozef Holubek i VHV. Tekst objavljen u ovom broju je prvi deo ove studije. Cela studija će sadržati čak četiri dela. U budućim brojevima objavićemo nastavke.

Prilikom 90. jubileja časopisa evangelističke a.v. crkve „Evanjelický hlásnik“ Ana Margareta Valent napisala je tekst o značaju ovog časopisa na očuvanju identiteta Slovaka u Vojvodini. Tekst je nazvala „Evanjelický hlásnik“ v životu vojvođanskih Slovaka.

Rubliku Recenzije čine tekstovi Crna boja trijumfa estetskih vrednosti i pobednički gorki osmeh Zdenke Valent Belić o Antologiji kratke slovačke proze 20. veka, Crna boja radosti, koju je sastavio i preveo Mihal Harpanj, a koja je izašla u izdavačkoj kući Agora 2016. godine i drugi tekst Dve drame o Francu Kafki Dr. Zorana Đerića, u kom ovaj teatrolog i aktuelni vršilac dužnosti direktora Srpskog narodnog pozorišta piše o knjizi Kafka & Kafka Milana Rihtera koju je objavio Slovački izdavački centar. Recenzija je prethodno objavljena na srpskom jeziku u poslednjem prošlogodišnjem broju časopisa „Scena“ koji izdaje Sterijino pozorje.

Aktuelno o izložbi Martina Kizura Australijski pogledi, koja je postavljena u  Galeriji Zuzke Medveđove 13.4.2017-19.5.2017. objavljujemo tekst o ovom autoru i o izložbi iz pera Vladimira Valenćika Ka životnom jubileju Martina Kizura. U rubrici Miscelenea takođe objavljujemo i tekst Zuzane Čižik Kvalitetni i kultivisani radovi na konkursu Zorničke, kojim izveštava o radu i odlukama ove komisije.

S unutrašnje strane korica nalazi se pesma Jovana Hristića Mezzogiorno (1). Broj 3-4 je ilustrovan reprodukcijama radova Martina Kizura, čime mu ujedno čestitamo životni jubilej.

Sa mislima o egzistenciji i književnosti srdačan pozdrav do sledećeg broja.

Do čitanja!

Zdenka Valent Belić

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
ÚKVS sa uchádzal o projekt Fondácie menom "Publika u fokusu", a ku koncu roka plánuje zrealizovať zaujímavé hudobno-scénické podujatie, ktoré predstaví tradičnú kultúru Slovákov vo Vojvodine.
ÚKVS v roku 2018 vyrobil ďalší umelecký portrét významnej osobnosti vojvodinských Slovákov. Najnovší portrét Ľudovíta Miloša Mičátka zhotovil akademický maliar a portretista Pavel Pop.
Oto Filip (1954-2018) novinár Hlasu ľudu zomrel 17. júna v Starej Pazove, vo veku 63 rokov. Pohreb bude v stredu 20. júna v Šabci na Donjošovskom cintoríne o 13 h.
Kragujevački Narodni muzej je u petak 8 juna bio domaćin manifestacije “Slovaci u srcu Šumadije“.
U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka, u četvrtak, 7. juna 2018. godine održana je konferencija za štampu i promocija nove televizijske stanice "Folklorika" u produkciji MC Boxs doo iz Novog Sada.
25. Smotra slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva "3xĐ" održana je u Staroj Pazovi u terminu od 1. do 3. juna 2018. godine.
Poželimo dobrodošlicu broju 3-4 / 2018 Novog života.
V poradí 25. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ sa uskutoční 1. až 3. júna 2018 v Starej Pazove.
Šira javnost sve više primećuje i ocenjuje trud književnika slovačke vojvođanske književnosti.
48. Folklorni festival "Tancuj, tancuj..." održan je u subotu 26. maja 2018. godine u Gložanu.