Duhovna i socijalna kultura manjina u majoritetnoj sredini

14. oktobar 2014
U periodu od 9. do 10. oktobra u Bekeš Čabi je bila održana međunarodna naučna konferencija posvećena životnom jubileju etnografa Ondreja Krupe.

Istraživački zavod Slovačke državne samouprave u Mađarskoj organizovao je međunarodnu etnografsku konferenciju pod nazivom „Duhovna i socijalna kultura manjina u majoritetnoj sredini“. Konferencija je održana 9. i 10. oktobra 2014. godine u Bekeš Čabi, u Kulturnom centru Csabagyöngye /Csabagyöngye Kulturális Központ, povodom obeležavanja životnog jubilea etnografa PhDr. Ondreja Krupu, CSc.

Na konferenciji je razmatrana problematika, kojom se etnograf Ondrej Krupa bavio tokom svoje dugogodišnje istraživačke delatnosti, realizovane među Slovacima u Mađarskoj. Konferencija je posvećena njegovom životnom jubileu i značaju njegove delatnosti, kojom je doprineo očuvanju kulturnog nasleđa i unapređenju savremene kulture Slovaka u Mađarskoj.

Cilj međunarodne konferencije je prezentacija novih naučnih dostignuća iz oblasti etnografije, etnologije, folklora, etnomuzikologije i kulturne antropologije među Slovacima, koji žive na prostoru Donje zemlje i u Mađarskoj, prezentacija naučno istraživačkih dostignuća domaćih i stranih istraživača i obrada materijala sa 33. interdisciplinarnog kampa organizovanog 2013. godine u Venjarcu.

Na konferenciji su učestvovali naučnici i stručnjaci sa univerziteta, naučnih i kulturnih ustanova iz Mađarske i okolnih zemalja. Sva izlaganja na konferenciji biće objavljena u naučnoj monografiji.

Svečanom otvaranju konferencije prisustvovali su Jan Fuzik, predsednik Slovačke državne samouprave u Mađarskoj, Štefan Danjo, generalni konzul Republike Slovačke, Bekeš Čaba, Šandor Bodo, predsednik Mađarske etničke zajednice (Magyar Néprajzi Társaság elnöke) i Ana Kovač, direktorka Istraživačkog zavoda Slovačke državne samouprave u Mađarskoj.

Konferencija je bila podeljena na nekoliko sekcija. Program pod nazivom „Identitet, kultura i jezik“ vodila je Ana Đivičan (VU CSSM) a program „Tradicije i uspomene“ Marija Žilak (Univerzitet Loránda Eötvösa).

Na konferenciji su predavali Miroslav Kmeć (UMB, Banska Bistrica), Magdalena Parik (FF UKF, Nitra), Jan Boćik (FF UKF, Nitra), Zuzana Benjuška (FF UKF, Nitra), Jaroslav Čukan – Mihal Kurpaš (FF UKF, Nitra), Eva Krekovič (Zavod za etnologiju SAV, Bratislava), Maria Žilak (Univerzitet Loránda Eötvösa), Katarina Ballek (Zavod za jezike Lj. Štura SAV, Bratislava), Iveta Valent (Zavod za jezike Lj. Štura SAV, Bratislava), Renata Ondrejkov (Zavod za jezike Lj. Štura SAV, Bratislava), Ladislav Lenovski (FF UKF, Nitra), Dagmar Maria Anoca (Univerzitet Bukurešt) Katarina Maruzsov Šebov (KSJL, Segedin), Zita Škovierov (FiF UK, Bratislava), Boris Mihalik (FF UKF, Nitra) Rozalia Kuštar - Erzsébet Dudla (Dunatáj Értékeiért Nonprofit Zrt.), Juraj Majo - Dagmar Kusendov (PFUK, Bratislava), Katarina Kirali (Legatum CSSM), Alžbeta Uhrinov (VU CSSM), Tünde Tuškov (KSJL, Segedin; VU CSSM), Ondrej Krupa (VU CSSM).

Od vojvođanskih stručnjaka na konferenciji Duhovna i socijalna kultura manjina u majoritetnoj sredini, predstavile su se Milina Sklabinski (Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka) i Jarmila Hodoljič (Filozofski fakultet, Novi Sad). Milina Sklabinski govorila je na temu Muzičko teorijski radovi etnomuzikologa Martina Kmeća a Jarmila Hodolič na temu Život slovakinja u Vojvodini.

Prevod na srpski jezik: Marina Novak

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Na Baby exite sa bežného roku zúčastnil aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý prezentoval a podporoval slovenské kultúrne manifestácie a časopisy venované deťom.
Seminar v BA
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenské národné múzeum usporiadali odborný seminár venovaný ochrane kultúrneho dedičstva zahraničných Slovákov. Aktuálna téma zaujala aj vojvod. Slovákov.
otvorenie
S cieľom zachovávať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny založili Ústav pre kultúru.
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka izdao je novi CD sa Festivala slovačke popularne muzike "Zlatý kľúč 2011".