Stručna predavanja na Odseku slovakistike FFUNS

25. april 2018

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade Vás srdečne pozýva na prednášky prof. PhDr. Zuzany Stanislavovej, CSc. a doc. Ing. Jany Burgerovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika dňa 25. apríla 2018 o 9.00h na Oddelení slovakistiky FF UNS v seminárnej knižnici č. 237.

Pani profesorka Stanislavová sa v prednáške bude venovať téme:

Aktuálne trendy v slovenskej literatúre pre deti a mládež

Aký autorský a hodnotový profil má dnes pôvodná a prekladová literárna tvorba pre deti a mládež na Slovensku? Ako je to s tematizáciou aktuálnych životných problémov? Akú podobu a funkciu má tematizácia ľudského znevýhodnenia v tvorbe pre mladých? Jestvuje na Slovensku v sledovanom kontexte tzv. inkluzívna literatúra?

Pani docentka Burgerová, dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, vo svojom vystúpení predstaví:

Vzdelávanie s podporou technológií na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – história, vízie a možnosti

Vzdelávanie budúcich učiteľov si vyžaduje neustály inovatívny prístup aj s ohľadom na informačné a komunikačné technológie, ktoré majú svoje pevné miesto v edukácii. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúciou s dlhoročnou tradíciou a zároveň inštitúciou, ktorá poskytuje alternatívne formy a metódy vzdelávania, aj v podobe e-learningu – výučby v integrovaných prostrediach simulujúcich tradičnú prezenčnú edukáciu.

Pozvanie na prednášku

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.