Stručno predavanje na Odseku slovakistike FFUNS

19. april 2018

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade Vás srdečne pozýva na prednášky prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc., z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika, dňa 19. apríla 2018 o 9.00h na Oddelení slovakistiky FF UNS v seminárnej knižnici č. 237.

Pani profesorka Slančová sa v prednáškach bude venovať týmto témam:

1. Jazyk v ranom období vývinu slovensky hovoriacich detí

Prednáška predstaví výskum osvojovania jazyka deťmi hovoriacimi po slovensky a sústredí sa na niektoré čiastkové aspekty tohto výskumu z hľadiska pragmatiky, gramatiky a lexiky. Bude si všímať vývin pragmatických funkcií; vývin syntaxe a jazykový obraz sveta v ranej slovnej zásobe.

2. Športový komunikačný register ako jedna z foriem existencie súčasnej slovenčiny

V prednáške sa predstaví teoretická koncepcia komunikačného registra (ako jednej z alternatív koncepcie funkčných štýlov); charakterizuje sa športový makrosociálny komunikačný register a trénerský mikrosociálny komunikačný register; poukáže sa na miesto športového komunikačného registra v registrovom kontinuu súčasnej slovenčiny a v interferenciách s ďalšími komunikačnými registrami, predovšetkým mediálnym komunikačným registrom.

Pozvanie na prednášky

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.