Publikacije

Slovačke narodne dvoglasne pesme

FERIK, Juraj: Slovačke narodne dvoglasne pesme. Petrovac: Odbor za Slovake Saveza kulturno-prosvetnih društava Vojvodine, 1951.

U pitanju je prvo muzičko izdanje, koje sadrži deset slovačkih narodnih pesama za dvoglasno pevanje, koje je aranňirao Juraj Ferik. Šest pesama je u laganom tempu, neke su rečitativi sa karakterističnim „Hej“ na početku pesme sa čestim usporavanjem (tempo rubato).

Pesme Horela lipka, horela, Tancuj, tancuj vykrúcaj, Borovka i druge postale su omiljene u narodu.

 

 

Anna Medveďová st.
Reference: 

Slovačka muzika u Vojvodini in: Zbornik radova I. konferencije muzikologa, Novi Sad, Biblioteka Matice srpske 2005. 66 s.