Ondrej Venjarski

naivni slikar
Ondrej Venjarski
( 1930 )

Rođen je u Kovačici. Završio je šest razreda osnovne škole i trogodišnji kurs za poljoprivrednike. Bavio se zemljoradnjom. Počeo je da slika u vojsci. Uljanim bojama je slikao od 1959. godine, jer ranije nije imao mogućnosti da ih nabavi. Tada je i stupio u kovačičku likovnu sekciju.

U Kovačici, 46x60, 1965

Omiljene teme su mu žetveni radovi i beli, dobroćudni bikovi. Od 1962. godine sarađivao je sa Galerijom samoukih likovnih umetnika u Jagodini. Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama u svim krajevima zemlje i sveta. Prvi put je izlagao 1960. godine na manifestaciji „Kovačički oktobar“.