Jan Žolnaj

naivni slikar
Jan Žolnaj
( 1953 )

Rođen je u Kovačici 1953. godine. Do penzionisanja je živeo u Beogradu, sada živi i radi u Kovačici. Godine 2008. je postao član Galerije naivne umetnosti, u kojoj je 2009. godine imao uspešnu samostalnu izložbu. Motivi na njegovim slikama su vezani za rodnu Kovačicu, njene ljude i običaje.

Galerija naivne umetnosti u svome fondu poseduje dve slike Jana Žolnaja.