Danijela Marko

akademska likovna umetnica i nastavnica likovne kulture
Danijela Marko
( 6. april 1980 )

Danijela Marko je rođena 6. aprila 1980. u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu završila je u Gložanu. Ona je prva akademski obrazovana umetnica iz Gložana. Prvi put je svoja dela javno izlagala 1996. godine na III. Gložanskoj paleti - izložbi aktuelnih umetničkih dela umetnika iz Gložana. Sa profesionalnim usavršavanjem u oblasti likovne umetnosti je počela u Novom Sadu na privatnim časovima kod grafičarke Divne Stefenović-Tilić, a nakon toga je studirala grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kod profesora Živka Đaka. Diplomirala je 2003. godine, a te iste godine je postala i član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV). Postdiplomske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završila je 2015. godine kod profesora Slobodana Kneževića. Radi kao nastavnica likovne kulture u osnovnoj školi Jan Čajak i gimnaziji Jan Kolar u Bačkom Petrovcu. Živi u Bačkom Petrovcu. Od 2010. godine je koordinator i organizator likovne kolonije učenika osnovnih škola „Makovička“. Od 2019. je koordinator likovne kolonije akademskih umetnika u Srbiji u Galeriji „Karol Miloslav Lehotski“ u Gimnaziji „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu.  

Svoje radove od 2003. godine redovno izlaže na Bijenalu slovačkih umetnika u Bačkom Petrovcu. Njeni radovi su uvršteni u izložbu Savremena likovna umetnost Slovaka u Srbiji i Crnoj Gori koja je 2004. godine predstavljena u Kikindi i Beogradu. Njene grafike su 2012. bile izložene u Bratislavi u okviru izložbe Savremena likovna umetnost Slovaka u Srbiji.

 

Samostalne izložbe:

1999 – Crteži i grafike, Gložan

2002 – Grafike i crteži, Gložan

2004 – Crteži u boji, Gložan

2005 – Galerija TGN, Bački Petrovac

2015 – Grafike i kolaži, galerija Zuske Medveđove, Bački Petrovac

2021 – „Ravnica”, izložba grafika i kolaža, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Novi Sad

 

Kolektivne izložbe:

1996 – III paleta u Gložanu, izlagala prvi put na izložbi pregled aktualnog stvaralštva umetnika iz Gložana

2002 – XI Bijenale studentske grafike, Beograd

2002 – Studentska izložba fotografije, Oslo, Norveška

2003 – Izložba kandidata predloženih za članove SULUV-a, Novi Sad

2003 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2004 - Mala grafika, Grafički kolektiv, Beograd

2005 - Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2005 – 8. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

2007 - Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2007 – Mlada slovačka vojvođanska grafika, galerija Zuske Medveđove, Bački Petrovac

2009 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2011 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2013 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2014 - Mala grafika, Grafički kolektiv, Beograd

2015 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2016 (galerija Rajka Mamuzića, Novi Sad), 2017 ( Galerija Centra za kulturu, St. Pazova),

2017 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2017 - Mala grafika, galerija Grafički kolektiv, Beograd

2018 – Geometrijska abstrakcija u likovnoj umetnosti vojvođanskih Slovaka, Izložba radova savremenih slovačkih akademskih slikara u Srbiji

2018 (galerija Mira Brtka, St. Pazova), Koreni, izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Srbiji

2019. Nový Sad, Novosadský veľtrh ArtExpo, Geometria vo výtvarnom umení vojvodinských Slovákov

2019 - „Koreni”, izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Srbiji, galerija „Mira Brtka”, Stara Pazova

2020 „Koreni”, izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Srbiji, galerija „Mira Brtka”, Stara Pazova

2019 – Bijenale slovačkih likovnih umetnika u Srbiji, Bački Petrovac

2019 - Mala grafika, galerija Grafički kolektiv, Beograd

2019 – Mala grafika, galerija La Vista, Novi Sad

2019 – Zbirka savremene likovne umetnosti Slovaka u Srbiji, Stalna postavka, galerija K.M. Lehotski

2020 - Mala grafika, galerija Grafički kolektiv, Beograd

2020. Savremena likovna umetnot Slovaka u Srbiji, Galerija 73, Beograd

2020 – Petrovački pogledi, Bački Petrovac

 

 

Bibliografija:

2019. Francistyová, Anna, O Bilingvizme v školách na Dolnéj zemi, stretnutie dolnozemských učiteľov, týždeník Hlas ľudu, 33/4868/17.8.2019,str28

https://issuu.com/nvu_hlas_ludu/docs/33-2019hlasludu220

 

2020. LENHART, Stevan- Nová tvorba našých maliarov, grafikov a sochárov, týždeník Hlas ľudu r.77 č. 26 Príloha Obzory, str 19 – 21.

Hlas ľudu 26/2020 by NVU Hlas ľudu - issuu

 

2020. Čiep, Jaroslav, Na sympóziu predstavili techniky umeleckéj tvorby, Umelci v BáčskomPetrovci, týždeník Hlas ľudu, 39/4926/26.9.2020, str 28

Hlas ľudu 39/2020 by NVU Hlas ľudu - issuu

 

2020. Čiep, Jaroslav, Na záver výtvarný tábor pre dospelých, Z aktivít Petrovských umelcov, týždeník Hlas ľudu, 44/4931/31.10.2020 str.28

Hlas ľudu 44/2020 by NVU Hlas ľudu - issuu

2020. Čiep, Jaroslav – Ma(s)kovička, Tradičný výtvarný tábor v Petrovci, týždeník Hlas ľudu, 46/4933/2020, str. 1, 27

Hlas ľudu 46/2020 by NVU Hlas ľudu - issuu

 

2020 Šranka, Elena – Neopakovateľné čaro trojdňovej dielne, slovenská ľudová ornamentika v architektúre, týždeník Hlas ľudu , 48/4935/28.11.2020, str. 31

Hlas ľudu 48/2020 by NVU Hlas ľudu - issuu

2020. Čiep, Jaroslav – Ako vlani a každý druhý rok, Ďaľší tábor akademických maliarov na petrovskom gymnáziu, týždeník Hlas ľudu, 50/4937/12.12.2020

Hlas ľudu 50/2020 by NVU Hlas ľudu - issuu

 

Vidi još:

Danijela Marko (galerija slika)