Zvonimir Pudelka

akademski slikar, modni stilista, pedagog
Zvonimir Pudelka
( 16. mart 1976 )

Zvonimír Pudelka je akademický maliar, módny štylista a pedagóg. Zvonimír Pudelka, pôvodom z Pivnice patrí do strednej generácie slovenských vojvodinských umelcov a svoje umelecké nadanie prejavuje už od malička. Výtvarnej činnosti sa venuje už 20 rokov a za sebou má zo 20 samostatných výstav. Okrem toho je známy aj ako grafický dizajnér, kostýmový výtvarník a scénografista.

Pudelka v práci aktívne zasahuje do reality každodenného života a tvorivo interpretuje segmenty umeleckého pojímania. Významnú úlohu v jeho tvorbe hrá fantázia, ktorá vytvára primárny predpoklad tvorivého prístupu k realite. Autor maľuje v duchu súčasných médií. Jeho tvorba asociuje na poetiku plagátu, využíva minimálny počet farieb a jeho obľúbené farby sú červená a čierna.

Má vzťah aj k prírode a na umelecký spôsob sa snaží sledovať prírodné javy. Využíva v tvorbe priestorový prejav, sochárstvo a okrem toho sa v jeho maľbe vyskytujú abstraktné biomorfné kompozície pripomínajúce oči. Maľuje ich často a na neobvyklých materiáloch.Pozoruhodné je aj to, že najnovší cyklus prác Zvonimíra Pudelku pozostáva z neobvyklých osrstených malieb na živočíšnej kožušine.