Ličnosti

Marija Havran

scenograf i kostimograf
Marija Havran
( 1. april 1966 )

Likovno obrazovanje stekla je u Srednjoj umetničkoj školi (smer - grafički dizajn) u Novom Sadu, a nakon toga na Akademiji likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. U periodu od 1991. – 1996. godine studirala je scenografiju i kostimografiju na Akademiji umetnosti u Bratislavi kod profesora Jozefa Cillera. Doktorske studije završila je na istoj akademiji kod prof. Milana Čorbe. Doktorsku disertaciju na temu "Dandi – Dandizam kao umetnost sebastilizacije" odbranila je 2002. godine.

Samuel Starke

Evanjelický kňaz,biskup,národno-kultúrny dejateľ,jeden zo zakladateľov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci,predseda Matice slovenskej v Juhoslávii
Samuel Starke
Samuel Starke
( 17. mart 1888 - 6. april 1959 )

Samuel Starke sa narodil 17. marca 1888 v Mošovciach. Ľudovú školu skončil v rodisku a gymnázium v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Rostocku a Lipsku. Za farára ho v roku 1912 v Budíne vysvätil biskup G. Scholz.

V roku 1913 vstúpil do manželstva s Annou Burianovou, s ktorou mal päť detí.

Adam Vereš

Evanjelický farár, prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, významná osobnosť pre slovenskú menšinu vo Vojvodine
Adam Vereš
Adam Vereš
( 1883 - 1931 )

Evanjelický farár a prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, Adam Vereš, sa narodil 15. Novembra 1883 v Starej Pazove z otca Adama, notára a matky Márii, rod. Kiršnerovej. S manželkou Boženou Kopovou, učiteľkou zo Starej Pazovy mal päť detí: Milana, ktorý vyštudoval právo, Ivana, ktorý bol farárom v Iloku, Vladimíra, farára a seniora v Sriemskom senioráte, Oľgu a Martu, ktoré boli učiteľkami.