Kultura u medijima

Kultura ovdašnjih Slovaka i njeno predstavljanje u medijima bilo pokrajinskog ili lokalnog karaktera ima posebno mesto te se na poseban način prema njoj i odnosimo. Novinar u našim uslovima i medijima nema lak zadatak. Sa kulturom i o kulturi – samo oprezno! Misli se pri tom na manjinsku kulturu koja je u rascepu. Sa jedne strane je velikim delom amaterska a sa druge strane to su masterpis elitističke provenijencije evropskog najvišeg nivoa koju potpisuju profesionalci.

U skladu sa tim, kulturu posmatra i izražava se o njoj i novinar. Novinar u takvim uslovima mora biti u globalnoj međumreži svih događanja a pored toga i novinar koji piše o manjini i za manjinu. Afirmativan do te mere do koje je afirmativna zadivljujuća marljivost amatera u najmanjim sredinama a opet kritičan ako su stvari dosegle granice dobrog ukusa.

Ako se već ne postiže ažurnost i eksluzivnost, onda barem treba rezonovati. Proći autocenzuru. Biti pošten prema sebi i prema nama, takvi kakvi smo – iako su u pitanju i populistički sadržaji i forme. Naš novinar je hroničar naših života. I istraživač mesta tog nečeg našeg na kulturnoj sceni Vojvodine, Srbije, srednje Evrope i sveta.

Annamarija Boldocki Grbić