Konkursi

Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku usporiada v termíne od 26. do 29. septembra 2019 v Nadlaku XXI. prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je...
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2019.
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s ÚKVS vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 21. Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2019.