Konkursi

Divadlo Janka Čemana v Pivnici vyhlasuje 3. ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier a filmových scenárov k dokumentárnemu a hranému filmu.
ÚKVS vyzýva záujemcov, aby navrhli tohtoročnú koncepciu celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov.
Vyzývajú sa kreatívni a technicky zruční dizajnéri, aby vypracovali výtvarné riešenie festivalov 3xĎ, Divadelný vavrín, Tancuj, tancuj..., Letí pieseň, letí a Zlatý kľúč.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov spolu s ďalšími organizátormi festivalu vyzývajú folklórne súbory, spevácke skupiny a orchestre, aby sa zúčastnili 48. Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj...
Celoslovenská literárna súťaž pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí - Hodžov novinový článok 2018.
Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby.