Konkursi

Divadlo Janka Čemana z Pivnice v rámci seminára Píšeš? Píšem! organizuje tvorivú dielňu pod názvom Poď sa vypísať!, ktorá bude prebiehať od 1. do 3. decembra v Pivnici.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 2/2017 vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018.
Slovensko vyhlasuje 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.