Konkursi

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Spoluorganizátor súťaže: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby.
Mesto Topoľčany, mestské kultúrne stredisko a miestny Literárny klub TakSi vyhlásili celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2017.