LAUDATIO na Katarínu Melegovú Melichovú na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov

Mária Katarína Hrkľová
6. april 2019

 

Tam hore,

kde im len archanjeli

pomáhajú priahať kone,

rozvážne chodia po úhore

moji dedovia.

Tam rajskou bazalkou im vonia

nebeská Panónia.”

 

O nebeskej Panónii hovorí velikán slovenskej dolnozemskej poézie, Paľo Bohuš, inšpirovaný tou pozemskou, kde už tri storočia žijú slovenskí Dolnozemci. Aj Slováci vo Vojvodine sa hlboko zakorenili do Dolnej zeme, ktorá sa stala ich životným priestorom a domovom, sú obdivuhodným fenoménom slovenského zahraničného sveta, svojim žitím a bytím sú určujúcou životaschopnou súčasťou slovenskej dolnozemskej civilizácie. Jedinečnosť vojvodinských Slovákov v čase i v priestore vytvorili generácie osobností, ktoré sú obohatením kultúrneho života svojich domovských krajín, Slovenska, Európy i zámoria.

Do súhvezdia najväčších slovenských dolnozemských miest patrí Báčský Petrovec, rodisko Kataríny Melegovej Melichovej, ktorá sa svojou húževnatosťou, nezdolnosťou v práci pre svoju národnosť sa stala stálicou nielen kultúrneho života Slovákov vo Vojvodine, ale aj celej Dolnej zeme.

Katarína Melegová – Melichová patrí k najvýznamnejším a najvýraznejším predstaviteľkám vojvodinských Slovákov druhej polovici XX. a prvých decenií XXI. storočia. Rozhľadená a empatická Melegová – Melichová svoj talent, kreativitu po celý život zasvätila slovenskému žitiu a bytiu slovenskej komunity v Juhoslávii (dnes Srbsko). Vdýchla život neprebernému množstvu kultúrno-prezentačných podujatí, publikáciam, konferenciám, aktivitám, nezabúdala na deti a mládež slovenskej Vojvodiny, ktorej predkladá vízie slovenskej budúcnosti vo vzdelávaní.

Vzdelanú organizátorku slovenskej kultúry v srbskej Vojvodine, vynikajúcu znalkyňa histórie i prítomnosti života svojej komunity fascinuje slávna minulosť dolnozemských predkov, prezentuje ju na stránkách publikácií, na konferenciách, o ňu sa opiera pri svojej činorodej práci. Životná púť našej laureátky je lemovaná pôsobením v najrozličnejích oblastiach kultúrno-spoločenského a spolkového života svojej komunity.

Neprehliadnuteľná v je jej práca v oblasti médií, pôsobila v slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, neskôr v týždenníku Hlas ľudu a dva mandáty bola šéfredaktorkou časopisu Vzlet. Dve obdobia pracovala ako riaditeľka Domu kultúry 28. októbra v Báčskom Petrovci a bola i šéfredaktorkou Rádia Petrovec. Spolupracovala aj s Rádiom Twist v Slovenskej republike. Významná je aj prekladateľská činnosť Melegovej Melichovej, pre vysielanie TV Nový Sad preložila viac ako 200 slovenských a českých filmov, vytvorila množstvo liteárno-hudobných pásiem, pracovala a pracuje ako editorka a autorka viacerých publikácií. Po mnohé roky je členkou či predsedníčkou najrozličnejších porôt a zanietenou organizátorkou súťaží. Vo svojej publicistike sa dominantne venuje oblasti kultúry, ktorej sa aj aktívne venuje ako herečka Divadla VHV, scenáristka a recitátorka už od roku 1969. Pracovala ako tajomníčka troch scén Divadla VHV a dve funkčné obdobia bola členkou Predsedníctva Zväzu ochotníckych divadiel Vojvodiny. Spolupracovala so skvelými režisérmi, najmä s Michalom Babiakom a Ľuboslavom Majerom.Učinkovala v mnohých divadelných hrách i vo filme Mišo. V roku 2001 ju zvolili Petrovčania za predsedníčku MO MS Petrovec a v roku 2009 ju s dôverou v jej mimoriadne organizačné schopnosti, hlbokú znalosť kultúry a tradícií vojvodinských Slovákov, ako prvú ženu v histórii Matice slovenskej v Juhoslávii (dnes MSS) od roku 1932, zvolili za predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku. Na čelo MSS bola zvolená osobnosť, ktorej záujmy jej komunity sú záležitosťou jej života a srdca. Na matičnom zhromaždení MSS v roku 2013 bola opätovne zvolená do tejto vrcholnej funkcie MSS a takto po ukončení druhého mandátu v čele tejto erbovej organizácie Slovákov v Srbsku je aj jediným predsedom MSS, ktorý tento post zastával dve funkčné obdobia. Pod jej vedením MSS dosiahla významné postavenie, na ktoré môžu byť jej voliči hrdí. Kataríne Melegovej – Melichovej sa podarilo na základe obrovského množstva vynaloženej práce a energie dostať MSS na úroveň uznávanej a rešpektovanej masovej organizácii Slovákov nielen v Srbsku, ale aj v celodolnozemskom kontexte a na Slovensku. MSS pod vedením predsedníčky Melegovej – Melichovej, okrem každoročného organizovania veľkolepých Slovenských národných slávností, pripravila a realizovala množstvo kultúrnych, kultúrno-spoločenských podujatí, konferencií a vydavateľských aktivít. Predsedníčka MSS s dômyselnosťou a prjímala každú výzvu na prezentáciu kultúrnych hodnôt svojej komunity a vďaka jej obrovskému úsiliu vo vydavateľskej činnosti MSS sa jej ho podarilo dostať na nevídanú kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň. Katarína Melegová – Melichová okrem množstva aktivít v MSS a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine, sa aktívne venovala i činnosti v NRSNM v Srbsku, bola jej členkou a pôsobila ako podpredsedníčka Výboru pre kultúru, potom vo Výbore pre informovanie a ďalej bola predsedníčkou Výkonnej rady NRSNM v Srbsku, kde nesmierne zanietene a zodpovedne pracovala pre svoju komunitu. Významná je aj práca Melegovej – Melichovej v Svetovom združení Slovákov v zahraničí a Matice slovenskej v Slovenskej republike, kde zastáva funkciu predsedníčky Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej.

Za úctyhodnú, bohatú a všestrannú činnosť oblasti kultúry, života Slovákov v Srbsku

bola v roku 2014 odmeneá najvyšším uznaním lokálnej samosprávy – Cenou Obce Báčský Petrovec za dlhodobú plodnú prácu a tvorbu na zachovaní a zlepšovaní informatívnej, kultúrno – umeleckej a osvetovej tvorivosti Slovákov v Srbsku a mimo jeho hraníc a v tom istom roku bola odmenená medzinárodnou Cenou Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a diverzifikovaniu kultúrneho a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.Roku 2015 Matica slovenská na Slovensku jej udelila Zlatú medailu a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016 jej udelil svoju Pamätnú medailu za jej zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí.

Občianske združenie Dotyk ľudskosti, o.z. – Touch of Humanity od prvých rokov svojho pôsobenia (2005) spolupracuje s Katarínou Melegovou – Melichovou.Ona každoročne zabepečuje účasť folklórnych súborov vojvodinských Slovákov na podujatí Slováci Slovákom v Piešťanoch a v Spišskej Novej Vsi, vyvija nemalé úsilie, aby zabezpečila finančné prostriedky pre folklórne súbory, pre ich účinkovanie na tomto medzinárodnom podujatí. Od roku 2011 zabezpečuje účasť detských folklórnych súborov na Dni školy v Svätom Petri a spolupracuje aj s predstaviteľmi obce Svätý Peter pri ďalších medzinárodných podujatiach. Počas predsedníctva Kataríny Melegovej – Melichovej v MSS predstavitelia nášho občianskeho združenia dostávali pravidelne pozvania nielen na Slovenské národné slávnosti, ktorých sme sa aktívne zúčastňovali, ale na ďalšie konferencie, spomienkové večery ako boli napr.: Večer na počesť Jána Siráckeho , či Okrúhly stôl Zachovanie slovenskosti a podobne. Náš výpočet aktivít laureátky je určite strohý a neúplný a najmä slovami je ťažho postihnúť život invenčnej osobnosti vojvodinských Slovákov Kataríny Melegovej Melichovej. Prekračujeme s ňou mýta života, keď človek stále platí mincami citu, práce i bolesti a teší nás, že môžeme nazývať vzácnou priateľkou a spolupracovníčkou.

Moja osobná spolupráca s Katarínou Melegovou Melichovou trvá takmer štvrťstoročie, ona ma po prvýkrát, ako mnohých iných návštevníkov Báčského Petrovca, previedla týmto jedinečným strediskom kultúrno-spoločenského života vojvodinských Slovákov. Spolu sme pripravovali mnohé podujatia, často som bola hosťom kultúrno-spoločenských akcií, ktoré pripravovala a vždy som obdivovala jej kreativitu, neúnavnú činorodosť.

Mimoriadne aktívna organizátorka kultúrneho života Slovákov vo Vojvodine, vynikajúca matka a manželka, napriek neľahkým skúškam života sa nevzdáva svojho životného poslania – udržiavať a rozvíjať jedinečnosť života a kultúry svojej národnosti.

Vysoko oceňujeme činnosť Kataríny Melegovej Melichovej, ktorej práca v najrozličnejších oblastiach kultúry Slovákov vo Vojvodine i celej Dolnej zeme po mnohé roky prispieva k udržiavaniu tradícií a rozvoju kultúry a spoločenského života v slovenskom dolnozemskom svete. Vážime si jej činnosť, nezdolnú obetavosť s ktorou prispieva k životaschopnosti a sebavedomiu vojvodinských Slovákov, ktorí sú obdivuhodným fenoménom slovenského zahraničia. Prišla dnes vzácna chvíľa, keď môžeme opäť povedať, že urobila veľa, precítila veľa, mnohému sa tešila a zaslúží si chvíľu pohody, krásy a vďaky.

Pro Cultura Slovaca – Pre slovenskú kultúru žije a pracuje Katarína Melegová Melichová. Prajeme jej hodne krásnych rokoch pre napĺňanie jej životného poslania, pre mňa bolo veľkou cťou priblížiť vzácnu osobnosť slovenskej Dolnej zeme.

BONUS FORTUNA ET SALUTEM - VEĽA ŠŤASTIA A ZDRAVIA KATARÍNA

 

V Slovenskom Komlóši 27. apríla 2019

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.