Martin

Martin je mužské meno s pôvodom v latinskom Martius, ktorého význam sa vysvetľuje ako: z boha Marsa. Mars bol rímskym bohom ohňa, blesku a vojny.

Podľa kresťanskej legendy, sv. Martin, niekde v IV. st. bol rímskym vojakom a v jednu mrazivú noc, aby pomohol žobrákovi, rozsekol svoju kabanicu a dal žobrákovi polovicu, aby tento netrpel chladom. Hodne neskoršie, tento Martin sa stáva kresťanským biskupom vo Francúzsku. Katolícka cirkev pod menom Martin pozná až piatich pápežov, kým v tábore protestantov, toto meno mal aj sám Luther. Aj v súčasnosti je toto meno obľúbene tak na Slovensku, ako aj medzi vojvodinskýcmi Slovákmi.

Ličnosti: 
Martin Jonaš (biografija)
Martin Kizur (biografija)
Martin Kmeć (biografija)
Martin Prebuđila (biografija)