Fedora

Fedora je ženský varijant mena Fedor, ktoré je vytvorené z gréckeho mena Theodóros a znamená "boží dar". Fedora je u nás ojedinelé meno.