Ljubomir

Meno Ľubomír je slovanské meno s pôvodným významom ľúbiaci mier, mierumilovný. Týmto významom blízke sú mu mená Slavomír, Miroslav, Fridrich, Manfréd. Nositeľov tohto v Srbsku dosť rozšíreného mena môžeme osloviť aj Ľubo, Ľuboš.