Antónia

Antónia je ženské krstné meno. Je obdobou mužského mena Anton. Meno má pôvod v latinskom Antonius, čo znamená popredná, vynikajúca.