Vít

Vít má latinský pôvod a význam mena je "veselý, neposedný". Nositeľov tohto v Srbsku zriedkavého mena oslovujeme Vít, Viťo, Viťko.