Borislav

Mužské meno Borislav je slovanské meno s pôvdným významom bojujúci o slávu, slávny bojom, podobne ako i meno Bojislav. Ženská podoba tohto mena je Borislava. U nás sa nevyskytuje často.