Vlastimila

Ženské meno Vlastimila je slovanské meno s pôvodným významom milujúca moc, vládu. Nositeľky tohot mena oslovujeme Vlasta.