Aleš

Aleš je českou podobou ruského mena Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená "obranca". Nositeľov tohto u nás ojedinelého mena oslovujeme Alino, Ali.