Ivona

Ženské meno Ivona môže byť utvorené z francúzskeho Yvonne, alebo môže byť ženská podoba mien Yvon, Yves nemeckého pôvodu (stnem. iwa tis), teda tisový luk, bojovník vyzbrojený tisovým lukom. Staršie podoby sú Yvona, Yvonna. V Srbsku sa meno Ivona čoraz častejšie vyskytuje.