Blahoslava

Ženské meno Blahoslava je slovanské meno s pôvodným významom blahoslavená. U nás toto meno nie je časté. Jeho nositeľky môžeme osloviť aj Blahuša.