Ferdinand

Mužské meno Ferdinand má pôvod v nemeckom jazyku (zo stnem. fridu + nand) smelý ochranca. Jeho maďarská podoba je Nándor. Nositeľov tohto nie častého mena oslovujeme aj Ferdo, Ferdiš, Nando.