Vilma

Ženské meno Vilma je anglicka podoba mena Wilhelma. V Srbsku sa vyskytuje ojedinele.