Fedor

Mužské meno Fedor je podoba ruského Fjodor (z gréc. Theódóros Teodor). Jeho ženská podoba je Fedora. Nositeľov tohto u nás ojedinelého mena oslovujeme Feďo, Fedino.