Vlastimil

Vlastimil je mužské meno, ktoré má slovanský pôvod a znamená "milujúci moc, vládu". Nositeľov tohto u nás menej rozšíreného môžeme osloviť aj Vlasto, Vlastík.