Drahuša

Ženské meno Drahuša je odvodené od mena Drahoslava, ktoré má slovanský pôvod a znamená "drahá sláva". Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme aj Drahuška.