Timotej

Meno Timotej má grécky pôvod a v preklade znamená "uctievajúci Boha". S nositeľmi tohto mena sa v Srbsku stretávame len občas a oslovujeme ich Tim, Timko, Timino, Timotejko.