Marina

Marína má latinský pôvod a v preklade znamená "morská". S nositeľkami tohto krstného mena sa na našom území stretáme veľmi často.