Prezentácia publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry